Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Ռուդոլֆի Սարգսյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
2003 - 2007 թթ. Դոկտորանտուրա, Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում, Ֆրանսիա,
2000 - 2001 թթ. Մագիստարատուրա, Մոնպելյեի ՊոլՎալերի Համալսարանում, Ֆրանսիա
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2014-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն, դոցենտ
2010 - 2014 թթ․ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն,ասիստենտ
1994 - 2010 թթ․ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս
2008 - 2010 թթ․ ԵՊՀ –ի և Մոնպելյե ՊոլՎալերի համալսարանի միջհամալսարանական կապերի համակարգող
2014 թ․, դեկտեմբեր Վերապատրաստում Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում, Ֆրանսիա
2006 թ․ Վերապատրաստում Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում, Ֆրանսիա
2004 թ, մայիս Վերապատրաստում Արտասահմանյան գրականության Ակադեմիայում, Մոսկվա
2002 թ., հունիս-հուլիս Վերապատրաստում Նյոշաթելի համալսարանում, Շվեյցարիա
2001 թ․, հունիս-հուլիս Վերապատրաստում Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում, Ֆրանսիա
1996 թ․, մարտ-ապրիլ Վերապատրաստում Դիժոնի համալսարանում, Ֆրանսիա

Մասնագիտական դասընթացներ
2015 թ․ Հրավիրյալ դասախոս Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանում, դասախոսություն «La réception des œuvres de Balzac en Russie», «La création de l’alphabet arménienne» թեմաներով
2017 թ․, մարտ Հրավիրյալ դասախոս Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանում, դասախոսություն « L’histoire de la publication des œuvres de Balzac », թեմայով
2018 թ․, հունվար Հրավիրյալ դասախոս Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանում, դասախոսություն « Les études philosophiques de Balzac » թեմայով
2020 թ, նոյեմբեր Հրավիրյալ դասախոս Էքս Մարսել համալսարանում, հեռավար դասախոսություն «Les problèmes de la traduction des malédictions et des Bénédiction ; Hrant Matevosyan ; Soleil d’automne « Les problèmes de la traduction des jeux de mot » թեմաներով

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտներ
Միջմշակութային հաղորդակցություն, թարգմանաբանություն, գրականագիտություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), Ֆրանսերեն, ռուսերեն (վարժ), իտալերեն B1, անգլերեն A2

Անեծքների և բարեմաղթանքների թարգմանության համարժեքության հիմնախնդիրները Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան արև ստեղծագործության մեջ
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies :Theory and Practice (Թարգմանչական գործ․տեսություն և պրակտիկա), Երևան, 2021, № 1
Ակիրա Միզուբայաշիի Հազար տարվա սեր վեպի վերլուծությունը միջմշակութային հաղորդակցության տեսանկյունից
2021 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2021, № 1 (30), էջ 176-187
L’analyse Du Roman «Un Amour De Mille Ans» D’akira Mizubayashi Dans L’optique D’interculturalité
2021 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 173-184
Intercultural Conflict in the French Translation of Hrant Matevosyan's Novel Autumn Sun: Curses and Blessings
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, 2021, Vol. 1, Issue 1-2, p. 82-91
Գրական տեքստերի հրատարակումը և միջմշակութային հաղորդակցությունը
2020 | Գիրք/Book
Վ․Ա․Վ․ հրատ․, Երևան, 2020, 112 էջ
Բառախաղերի թարգմանության որոշ խնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 202-206
|
Բառախաղերի թարգմանության խնդիրներ
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 59-60
Օտար լեզուների ուսուցման և յուրացման հիմնահարցերը
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, Երևան, 2016, Լուսակն հրատ., էջ 161-168
Օ. ԴեԲալզակի ստեղծագործություն-ների վերլուծություն`ըստ հոգեվերլուծական քննադատական ուղղության
2015 | Գիրք/Book
Երևան, 2015, 115 էջ
Թարգմանության և բնագր իհամարժեքության հիմնախնդիրները
2012 | Հոդված/Article
Աստղիկ (գրիք թարգմանչաց), Երևան, 2012, № 22-23,Սահակ Պարթև հրատ, էջ 288-290
Ֆրանսերենի «անցյալ անկատար» ժամանակը որպես թարգմանական խնդիր
2012 | Հոդված/Article
Աստղիկ (գրիք թարգմանչաց), Երևան, 2012, № 22-23,ՍահակՊարթևհրատ, էջ 290-294
Թարգմանություն և թարգմանաբանություն
2010 | Գիրք/Book
Ասողիկ, հրատ., Երևան, 2010, 110 էջ
Թարգմանություն և թարգմանաբանություն
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Ասողիկ», Երևան, 2010
Etudes des Etudes philosophiques de Balzac d’après la critique thématique
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 112-117
La traduction des jeux de mots dans La Peau de chagrin de Balzac
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», N 22, «Ասողիկ» հրատ, Երևան 2005, էջ 33-45
La traduction de texte en tant que peritexte
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», N 18, «Ասողիկ», 2004
L’amour, le désir et l’érotisme comme des forces destructrice dans les Etudes philosophiques de Balzac
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 2, հրատ. «Ասողիկ», Երևան, 2004, էջ 222-233
Պրուստի փիլիսոփայական որոշ հայացքների ուսումնասիրություն Կորուսյալ ժամանակի որոնումներով վեպում
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 55-57