Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գևորգ Ռուդիկի Բարսեղյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրա
2009 թ. դոցենտ
2005 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրա
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից մինչ օրս Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան
2019 թ-ից մինչ օրս Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոն
2009 - 2019 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի փոխդեկան
2009 - 2019 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2006 - 2011 թթ. «Արարատ» ֆուտբոլային ակումբի մամուլի քարտուղար
2001 - 2009 թթ. «Երևան» հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան
2001 - 2009 թթ. «Երևան» հեռուստաընկերության «Սպորտն առանց սահմանների» հաղորդաշարի հեղինակ-մեկնաբան
2004 - 2006 թթ. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի քարտուղարի տեղակալ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Իտալիա, Կա Ֆոսկարի, դասախոսություն, 2018 թ.
ՀՀ, ՌԴ, Ավստրիա, Հունաստան
Հասարակական գործունեություն
2003 - 2011 թթ. ՀՀ «Արդար խաղ» կոմիտեի անդամ (ՀԱՕԿ)

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

barseghyan.gevorg@ysu.am

G. Barseghyan , A. Hovhannisyan
Structural Semantic Patterns with Negative Prefixes: A Case Study in English and Armenian
2020 | Հոդված/Article
Studies in Linguistics and Literature, 2020, N 4 (4), p. 154-161
Sport English in Use (with reference to sports journals)
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 318 էջ
The Language of Advertising in English Sport Magazines
2019 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2019, 2(20), 20-31 էջ
|
Ինքնության լեզվական արտահայտությունը անգլերեն սպորտային խոսույթում
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 168-175 էջ, Հայաստան
|
Սպորտային անհամարժեք բառապաշարի ուսուցման հասկացութային մոտեցումը
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 3(21), 112-118 էջ
|
Sports idioms and their interpretation in different dimensions
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 46-54
|
Սպորտային խոսույթի թարգմանության ուսուցման գործաբանական հայեցակերպը
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 1 (18), Երևան 2015, էջեր 153-160
|
Սպորտային լեզվի բառապաշարի շերտերը
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երեւան 2013, էջ 187-192
|
Անգլալեզու սպորտային ամսագրերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2010 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010, 220 էջ
|
Սպորտային տերմինների կառուցվածքա-իմաստաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարան «Լրատու», Ստեփանակերտ 2009-1(5), 97-102 էջեր
|
Անգլերենի ծրագիր ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժնի ուսանողների համար «Բակալավր» համակարգի սահմաններում
2009 | Հոդված/Article
Անգլերենի ծրագիր, Երևան, 2009, հեղինակային հրատարակչություն, 28 էջ
|
Մարզական գովազդի լեզվաոճական առանձնահատկությունները անգլալեզու ամսագրերում
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 183-190
|
Մասնագիտական տերմինները սպորտային լրագրության մեջ
2007 | Հոդված/Article
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 146-156 էջ
|
Պատկերավորման միջոցները սպորտային լեզվում
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ -Երևան, 2005, 134-141 էջեր
|
Սպորտային ռեպորտաժի ոճական և կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 125-131 էջ
|
Հեղինակի կերպարը անգլերեն սպորտային ռեպորտաժում
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N5, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004, 93-97 էջեր
|
Ռեպորտաժի ներկան սպորտային լրագրության մեջ
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 5-6, 2004, 95-99 էջեր
|