Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գոհար Համլետի Դանիելյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագեռմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն; որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ
1990 թ-ին Գերմաներեն լեզվի միջազգային կուրս, Ֆրանկֆուրտ-Մայնի համալսարան, ԳԴՀ
1992 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 - 1994 թթ. Բոննի համալսարան, մասնակի ուսուցում , ԳԴՀ

Մասնագիտական գործունեություն
1991 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
1992 2011 թթ. ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2011 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի դասախոս

Վերապատրաստում և գիտահետազոտական աշխատանք
1993 թ-ին PNdS - հավաստագիր (գերմաներեն լեզվի գիտելիքների ստուգում), Բոնն
1995 թ-ին Վերապատրաստում Մյունխենի լեզվի և թարգմանության ինստիտուտում, ԳԴՀ
1999 - 2000 թթ. Գիտահետազոտական աշխատանք, Գրաց, Ավստրիա
2003 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Գյոթե ինստիտուտ, Երևան
2003 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԵՊՀ
2003 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Գյոթե ինստիտուտ, Երևան
2003 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Գյոթե ինստիտուտ, Երևան
2004 թ-իմ Վերապատրաստում Գյոթինգենի Գյոթե ինստիտուտում, ԳԴՀ
2007 թ-ին Բուհական ամառային կուրս 2007 թ., DAAD, Երևան
2008 թ-ին Վերապատրաստում, «Kommunikative Lehrmethoden» (DAAD), Երևան
2008 թ-ինԴասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2008 թ-ին Վերապատրաստում, «Kommunikative Lehrmethoden» (DAAD), Երևան
2009 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, ԵՊՀ
2009 թ-ին Վերապատրաստում, «Rhetorik Workshop» (DAAD), Երևան
2010 թ-ին Վերապատրաստում «Spielerisches Lehren und Lernen», (DAAD), Երևան
2010 թ-ին Վերապատրաստում «Österreichtage in Jerewan», (DAAD), Երևան
2011 թ-ին Վերապատրաստում «Fachkurs-Methodik -«Deutsch-international und innovativ»»

Ուսումնական դասընթացներ
Գերմաներեն (հիմնական օտար լեզու, 2-րդ մասնագիտական օտար լեզու)
Տեքստի լեզվաբանություն
Գեղարվեստական թարգմանություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Թարգմանության տեսական և գործնական խնդիրներ, գեղարվեստական թարգմանություն, ոճագիտություն, բառագիտություն, քերականություն, տեքստի լեզվաբանություն

Միջզգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Վրաստան, ԳԴՀ, Ավստրիա

Հասարակական գործունեություն
2005 թ-ից Գերմանախոս երկրների նախկին կրթաթոշակակիրների հայկական միավորման անդամ, (DAAD - Alumni)
2008 թ-ից Գերմաներեն դասավանդողների ֆորումի անդամ, (Deutschlehrerforum)

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Textkohärenz und Textverflechtung - Thema-Rhema-Gliederung
2021 | Հոդված/Article
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Satz: MaroDruck, Augsburg 1999, S. 9-10
Präsupposition als semantische Kategorie des Textes
2012 | Հոդված/Article
Konferenz-Beiträge: Internationale Konferenz zum 75. Jubilaum der deutschen Abteilung an der Staatlichen Linguistischen W.-Brjussow-Universitat Jerewan, 9 Seiten
Akademisches Deutsch für Magisterstudenten / Գերմաներենը ակադեմիական նպատակների համար
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Verlag der Universität Jerewan, ԵՊՀ հրատ., 2011
“О трудностях перевода при обучении студентов немецкому языку”
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր, ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 18-20
“О трудностях перевода при обучении студентов немецкому языку”
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսկան և գործնական հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան , ԵՊՀ Հրատարակչություն, 2011, էջ 62-68
Գերմաներեն 9 տեստ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Գերմաներեն 9 տեստ պետական ավարտական և միասնական քննության թեստի նմուշով, Մասնակցություն ժողովածուի կազմությանը, Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2010
Մշտակիրարկը որպես կապակցելիության գլխավոր միջոց
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2003, էջ 92-102
Семантические и грамматические категории построения текста
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում, Երևան 2001, էջ 74-77
Պարբերության էության և գործառույթների մասին
1998 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 1998, 8 էջ