Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գոհար Գագիկի Մադոյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1998-2002 Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան
2002-2004 Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան
2011-2012 ՀՀ Արտգործնախարարության Դիվանագիտական դպրոց
2015 Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
27.06.2019 Դոցենտ, ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ,
2019- 2020 ՔԴԵԴ (Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց)

Աշխատանք
01/09/2002–01/01/2003 Անգլերեն լեզվի դասախոս «Ինտերլինգվա» լեզվագիտական համալսարան
01.03.2004 – 01.12.2004 Թարգմանիչ «Նոյյան Տապան» լրատվական գործակալություն
2004-մինչ օրս Անգլերեն լեզվի դասախոս/բ.գ.թ. դոցենտ / ԵՊՀ; Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2013 - 2015 « GMG» անգլերեն լեզվի կենտրոնի տնօրեն
2006-2018 «AASE Newsletter» խմբագիր

Անդամություն
AASE (ARMENIAN ASSOCIATION OF THE STUDY OF ENGLISH)

Այլ
Հավաստագրված նոտարական թարգմանիչ
Անկախ թարգմանիչ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն (սկսնակ)

Վերապատրաստումներ
13/11/2018–18/11/2018 Active Learning” at KU Leuven Catholic University, Leuven (Belgium)
November 9-18, 2019 “Active Learning”, KU Leuven Catholic University, Belgium

Արտալեզվական գործոնի դերը գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության մեջ
2019 | Ուսումնական ձեռնարկ
ԵՊՀ Հրատ.; Երևան, 2019թ
Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Հեկտոր Մանրոյի 3 պատմվածքների հայերեն թարգմանություններ
2006 | Հոդված/Article
Աստղիկ 16, Երևան 2006, Էջ 4-34
The Power of Irony in Proper Names (''Angel Pavement'' by J. B. Priestley)
2006 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ., N 16, էջ 114-121, Երևան, 2006թ.
Հեգնանքի դերը Ջ.Բ. Փրիսլիի «Angel Pavement» վեպում
2006 | Հոդված/Article
Աստղիկ 16, Երևան 2006, Էջ 114-122
Շարահյուսական և բառային միավորների լեզվարտահայտչական դերը հոգեբանական վեպում
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձր դպրցում, Երևան 2005թ., Էջ 62-73