Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հասմիկ Արամի Մխիթարյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2013 – 2017 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
1993 - 2003 թթ. ք. Երևան, Ստ. Շահումյանի անվան N 1 դպրոց

Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2020 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2010 -2020 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար, փոխարինող դասախոս

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2014թ. օգոստոսի 29 – սեպտեմբերի 2 - 12th International ESSE Conference in Kosice, Slovakia, with a poster presentation under the title “Discourse Marker oh in Everyday Communication and in Texting: Functional Perspective.” միջազգային գիտաժողով, Սլովակիա, Կոշիցե
Հոկտեմբերի 4-8, 2011 “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Սեպտեմբերի 12-15, 2019 “International Conference “Language, Culture, Communication” միջազգային գիտաժողով, Երևան

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Internet

On Some Peculiarities of Folktale Openings Across Cultures
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 4, էջ. 200-204, Լուսակն, Երևան, 2012