Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հասմիկ Ռազմիկի Հովհաննիսյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
Լեզվաբանության մագիստրոս
Հոգեբանության և լեզվական գիտությունների բաժին,
Կենսական գիտությունների ֆակուլտետ,
Լոնդոնի համալսարան (UCL), 2006-2008
Ասպիրանտ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ ,1993-1997
Դիպլոմ (գերազ.), Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Անգլերեն. Լեզու և գրականություն, ԵՊՀ. 1984-1989

Աշխատանքային փորձառություն
Քննական հանձնաժողովի անդամ, գրավոր և բանավոր քննություններ (անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն), ՄԹ Արտաքին գործերի նախարարություն, Լոնդոն, 2004-2005
Դասախոս, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 1991-2003
Դասախոս, Անգլերենի ծրագրերի բաժին, ESL, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
1995, ձմեռային դասընթաց
Դասախոս (կես դրույքով), Անգլերեն լեզվի ամբիոն, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, 1989-1990
Լաբորանտ, Անգլերեն լեզվի ամբիոն, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
ԵՊՀ, 1989-1990
Թարգմանիչ, Հայաստանում 1999թ. Խորհրդարանական ընտրություններ

Այլ փորձառություն
Լոնդոնի հնչույթաբանական սեմինարներ
Լոնդոնի համալսարան (UCL, SOAS)
2006-2010

Կազմակերպություններ
«Անահիտ» կանանց բարեգործական միություն (պատվո նախագահ)
Բայրոնի միություն (անդամ),
Անգլիախոսների միություն (վարչ. անդամ)

Բանավոր խոսքի չափական առանձնահատկությունները հայերենում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 3 (18), էջ 60-70
|
Աղմկային բաղաձայնների կոկորդային վարքագիծը հայերենում. շնչեղացում և վանկային սահմաններ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 68-87
|
Ը հնչյունի կարգավիճակը ժամանակակից հայերենում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 134.2, Երևան 2011թ., էջ 58-70
|
Speech Rhythm in English and Armenian
2002 | Հոդված/Article
Conference Abstracts, First International Conference on Romance and Germanic Philology and Methodology of Foreign Languages. Yerevan 2002, pp.21-22
Some Remarks on English Rhythm and its Teaching to Armenian Students
2001 | Հոդված/Article
McGill University. Caravan Books. Ann Arbor 2001, pp.209-214
Comparative Study of Rhythm in Speech and Singing
1996 | Հոդված/Article
Conference Abstracts, Second Conference on Semiotics and Language Teaching (Theoretical Principles and Practical Application). Yerevan 1996, pp. 74-75