Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Հռիփսիմե Գրիգորի Նիկողոսյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1983 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանող, Երևանի պետական համալսարան
1987 - 1990թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ասպիրանտուրա
2004 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ
2009 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ

Մասնագիտական գործունեություն
1992 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի N2 ամբիոնի դասախոս
1997 թ-ին Միացյալ ազգերի կազմակերպության Զարգացման ծրագրում անգլերենի դասախոս, Երևան, Հայաստան
1995 թ-ին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս, Երևան
1987 - 1990 թթ. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի լեզվի կենտրոնի դասախոս, Երևան
1990 - 1991թթ. Գլաձոր կառավարման համալսարան, անգլերենի դասախոս
1984 - 1986թթ. Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում էքսկուրսավար (հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով)
1983 - 1984թթ. Երևանի պետական պոլիտեխնիկական ինստիտուտում անգլերենի դասախոս, Երևան, Հայաստան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց իմացություն)

Code-Switching and Hispanic Bicultural Identity
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 85-86 էջ, Հայաստան
|
On some issues of synonymy
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 26-30 էջ, Հայաստան
|
Մշակութային իրազեկության դերը օտար լեզվի ուսուցման գործընթանցում
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 158-164 էջ
|
The peculiarities of investigative reporting
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 208-215
Extralinguistic factor affecting foreign language learning process
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 220-225