Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիանա Վահրամի Բարսեղյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուներ և bրականություն /անգլերեն/

Գիտական աստիճան
2003 թ-ին «Հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ)» բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողով, ԵՊՀ մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2020թ.-ից ԵՊՀ ասպիրանտական մինիմումների անգլերեն լեզվի հանձնաժողովի անդամ
2015թ.-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ
2011-2014թթ.Գլաձոր համալսարանի անգլերեն լեզվի ասպիրանտուրայի մինիմումների հանձնաժողովի անդամ
2012-2016թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարանի բակալավրիատի ծրագրի ավարտական քննության հանձնաժողովի անդամ
2005-2011թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ|Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2000-2005թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ|Անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դասախոս

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործարար անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1999 թ. Գովազդների Լեզվի Մի Քանի Հարցի Շուրջ Կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 80 ամյակին
2000 թ. Реклама как культура и культурно-ценностный фактор в рекламе, Международная научная конференция ‘Русский язык и культура’, Москва, РУДН
2016թ. AELTA-ի 20-ամյակին նվիրված համաժողով, նոյեմբեր 14-15, Ծաղկաձոր,(մասնակցության վկայական)

Որակավորման բարձրացման դասընթացների և սեմինարների մասնակցություն
2016-2021 թթ. ԵՊՀ որակավորման բարձրացման ծրագրի վկայագիր, 51 կրեդիտ
2018 թթ. Youthpass Mobility of Youth Workers վկայագիր, Ատելության խոսքին նվիրված սեմինար, Լոնդոն,Մեծ Բրիտանիա
2017-2018 թթ. Youthpass Mobility of Youth Workers վկայագիր, “Time for Tea” նախագիծ, օգոստոսի 19-25, ապրիլ 7-14, Լոնդոնի Բրունելի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
2016 թ. Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպած Սքոթ Թորնբրիի Մասնագիտական զարգացման սեմինարի վկայական
2016 թ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական
2013 թ. Անգլերենի փորձառության միջազգային iTEP թեստ. Փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ. Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ. Անգլիական բանասիրություն մասնագիտությամբ

Կամավորական աշխատանք
2016թ.-ից ABCD ինովացիոն կենտրոն: Երիտասարդների շարժունակության ծրագրերի, ակտիվ քաղաքացիության, միջմշակութային երկխոսության, կամավորությանը նպաստող նախագծերի, սեմինարների կազմակերպում, զարգացում, իրականացում

Լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, (գերազանց), երկրորդ օտար լեզու ֆրանսերեն (լավ)

Էլ. փոստ
barseghyanliana@ysu.am

On The Importance of Teaching Critical Thinking
2021 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» Գիտական հանդես, 1(30)ԵՊՀ հրատ.// Երևան, 2021, 13 էջ
Promoting Student Learning Through “Time For Tea” Project
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 115-122 էջ
On Some Characteristic Features of Video Game Discourse
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22/, 11-18 էջ, Հայաստան
Օտար լեզվի դասավանդման մեջ երաժշտությունն ինտեգրելու առավելությունների մասին
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2/19, 144-150 էջ
|
The Role and Importance of Audio-visual aids in Teaching
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» Գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2(17), ԵՊՀ հրատ.// Երևան, 2014, 9 էջ
On some aspects of internet slang
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013,
էջ 19 - 31
|
The Basics of Business English
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan State University Press, 2012, 154 p.
Հեռուստատեսային գովազդը հոգելեզվաբանության լույսի ներքո
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 3 (44), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 100 - 107
|
Հայկական հեռուստատեսային գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունների մասին
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (27), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006, էջ 79 - 85
|
Գովազդը հասարակության կյանքում: Ազգային - արժեքային գործոնի ներկայությունը հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն հեռուստատեսային գովազդներում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 125 - 135
|
Գովազդը որպես մշակույթ: Ազգային - արժեքային գործոնը անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն հեռուստատեսային գովազդների տեքստերում
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրութուն և օտար լեզուների դասավանդում, (թեզիսներ), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2001, էջ 36-38
Copywriting in Advertising
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ 11, Հոդվածաշար, Սահակ Պարթև, 2001, էջ 487 - 501
|
Համոզելու հասկացությունը գովազդում: Անգլիական, ռուսական և հայկական հեռուստատեսային գովազդներում համոզելու գործընթացի լեզվական իրականացման մի քանի հարցի շուրջ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 33 - 41
|
Գովազդների լեզվի մի քանի հարցի շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2000, էջ 63-65
Հեռուստատեսային գովազդների տեքստերի վերլուծության շուրջ
2000 | Հոդված/Article
Ակադեմիկոս Գ.Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի (զեկուցումների դրույթներ), Երևան, 2000, էջ 8-9
Реклама как культура и культурно - ценностный фактор в рекламе
2000 | Հոդված/Article
Русский язык и культура, материалы конференции, Москва, РУДН, 2000, ст. 52-53