Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիանա Հարությունյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Աշխատանքային փորձ
2012-ից առ այսօր – դասախոս ԵՊՀ, Եվրոպական Լեզուների և Հաղորդակցության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն
2006 –2008թթ դասախոս – Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական համալսարան
2005 – 2006թթ դասախոս – Երևան համալսարան

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013թ - ԵՊՀ Հայցորդ
2004-2006 թթ Երևանի Պետական Համալսարան (ԵՊՀ), Անգլերեն լեզվի և բանասիրության մագիստրոս.
2000-2004 թթ - ԵՊՀ Բանասիրության և մանկավարժության բակալավր
1990-2000 թթ Երևանի միջ. դպրոց №132

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, ֆրանսերեն