Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիանա Ռոմիկի Վանոյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքայինգործունեություն
Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
Երևանի պետական հենակետային քոլեջ, դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, լատիներեն

Գիտական տեքստի ժանրային տարբերակման սկզբունքները
2017 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2017, 5 (14), 21-34 pp.
|