Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլի Հովհաննեսի Կարապետյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1994-1998 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրական ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)
1985-1990 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին
գերազանցության դիպլոմ. Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ

Մասնագիտական գործունեություն
Սեպտեմբեր 2015 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
Սեպտեմբեր 2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
Մայիս 2009 – Դեկտեմբեր, 2009 Միջին կրթության պետական կրթական չափորոշիչների մշակման հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտ (ՄԿՈՒԶԱԿ ծրագիր)
Հունվար2000-Սեպտեմբեր2001 Անգլերենի դասընթացներ վարող, Միջազգային բիզնեսի և տեխնիկական խորհրդատվության ընկերություն (IBTCI), USAID և ՀՀ Սեփականաշնորհման նախարարություն
1996-1998 Երևանի “Մաշտոց” Համալսարանի դասախոս
1994-2000 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1993-1994 ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Ուսումնական դասընթացներ
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Սեպտեմբերի 12-15, 2019 “International Conference “Language, Culture, Communication” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Ապրիլի 4-5, 2014 “Promoting Independent Learning”, միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 17-18, 2013 “Translation as a Subject of Scientific Research and Cross-Cultural Interaction” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 3-5, 2013 “Pragmatic Failures in Cross-Cultural Communication: Their Causes and Prevention” միջազգային գիտաժողով, Մոնտենեգրո, Նիկսիչ
Հոկտեմբերի 4-8, 2011 “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts” միջազգային գիտաժողով, Երևան
Փետրվարի 26-27, 2009 “Foreign Languages and Literature: Theory and Practice”, Երևան
Հոկտեմբերի 16-19, 2007 “Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge”, AASE-2 միջազգային գիտաժողով, Երևան
Հոկտեմբերի 20-22, 2006 3rd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 982077 on Science Education: Talent Recruitment and Public Understanding, միջազգային գիտական սեմինար, Բալատոնֆուրեդ, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 1-3, 2004 2nd NATO-UNESCO Advanced Research Workshop No. 980515 World Science Forum on Science Education, միջազգային գիտական սեմինար , Էգեր, Հունգարիա
Հոկտեմբերի 27-30, 2004 “English Studies: Theory and Practice”, AASE-1 միջազգային գիտաժողով, Երևան

Անդամակցությունը (ՀԿ, մասն. խորհուրդ, գիտական ամսագրի խմբագրակազմ, ֆոնդ և այլն)
2010- “Armenian Folia Anglistika” միջազգային գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2010- “Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում” գիտական ամսագրի խմբագրակազմի անդամ
2007- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի քարտուղար
2004- Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
1998- Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա ընկերության գիտական բաժնի ղեկավար
1996- ԲՈՒՀ-ում օտար լեզու դասավանդողների ասոցիացիայի անդամ

Մրցանակներ և պարգևներ
1993 Գերազանցության կրթաթոշակ, Սան-Ֆրանցիսկոյի արհեստակցական ընկերություն, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով), Ֆրանսերեն (բառարանով)

Էլ. փոստ
starlet@ysu.am

Insights into the Category of Gender (with special reference to gender-marking avoidance strategies)
2020 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Vol. 16, Issue 1(21)/2020. YSU Press, Yerevan, pp.33-34
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Lili Karapetyan , Gayane Shmavonya
Dealing with Slow Learners in the Language Class
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 141-146 էջ, Հայաստան
|
Karapetyan Lili , Petrosyan Margarita
On Some Effective Uses of Tablet Devices in an EFL Class
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, էջ 79
Lili Karapetyan , Margarita Petrosyan
Tablets as an Effective Language Teaching Tool
2015 | Գիրք/Book
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge. N 2, Yerevan, “Lusakn”publishers, 2015, pp.102-106
Lili Karapetyan , Naira Martirosyan, Siranush Khandanyan, Gohar Harutyunyan
Upgrade Your Proficiency in English
2015 | Գիրք/Book
Textbook for 2nd year students. Yerevan, “Zangak – 97” Publishing House, 2015. 192 pp.
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Methods of Teaching English as a Foreign Language
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Հաստատված է ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից
Textbook, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2015, 208 pp.
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք/Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2014թ., 303 էջ
Արուս Մարգարյան , Նաիրա Ավագյան , Մարգարիտա Ապրեսյան , Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Ռուբինա Գասպարյան, Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերեն 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Բաբունի հրատ., 2014, 336 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք/Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Pragmatic Failures in Cross-Cultural Communication: Their Causes and Prevention
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Ninth International Conference on English Language and Literary Studies, ''Visions and Revisions: Mapping the World of Anglo-American Studies at the Turn of the Century.'' University of Montenegro, Nikcic, October 3-5, 2013
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Ա. Մարգարյան , Լ. Աթոյան, Մ. Ապրեսյան , Ի. Կարապետյան, Ա. Խաչիկյան, Ն. Ավագյան , Լ. Կարապետյան , Ռ. Գասպարյան, Մ. Նազարյան, Ա. Ոսկանյան
Անգլերեն 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, Երևան, 2013, 17,5 տպ.մ:
10 Թեստ - Անգլերեն 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշօրինակներ
2013 | Գիրք/Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 136 էջ
Նախաշտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Զանգակ-97 հրատարակչություն, Երևան, 2013, 296 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Lili Karapetyan , Gevorg Grigoryan
Cross-Cultural Pragmatic Failures and the Ways of Their Prevention
2012 | Հոդված/Article
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (4), “Lusakn” Publishing House, Yerevan, 2012, pp. 174-181
Lili Karapetyan , G. Shmavonyan
Emotions in the Teaching/Learning Process
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Issue 1-2 (10)/2012, “Lusakn” Publishing House, Yerevan, pp. 99-103
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք/Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Improving Conversational Skills through Awareness-Raising Activities
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts of the Third International Conference “Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts”, Yerevan, October 4-8, 2011
Lili Karapetyan , Gayane Shmavonyan
The Significance of Memory in the Teaching/Learning Process (Techniques for Improving Memory
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Vol. Issue 1 (8)/2011, “Lusakn” Publishing House, Yerevan, pp. 81-86
English Tests for 9th Form Pupils (Preparation for Secondary School Leaving Exams)
2011 | Գիրք/Book
Manual,Yerevan, “Zangak” Publishing House, 2011. 96 pp.
English 7 (Tests for 7th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 6 (Tests for 6th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 7(Tests for 7th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 9 (Tests for 9th-grade pupils) II term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
English 5 (Tests for 5th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp.
21Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 304 pp.
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 296 pp.
On Raising Foreign Language Learners’ Pragmatic Awareness (with special reference to the speech act of refusal)
2010 | Գիրք/Book
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (2), “Lusakn” Publishing House, Yerevan, 2010, pp. 93-98
On Raising Foreign Language Learners’ Pragmatic Awareness (with special reference to the speech act of refusal)
2010 | Գիրք/Book
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (2), “Lusakn” Publishing House, Yerevan, 2010, pp. 93-98
Lili Karapetyan , Syuzi Hovhannisyan
Benefits of Implementing Group Work into the EFL Classroom
2010 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika: International Journal of English Studies, Lusakn Publishers, Yerevan, Էջ 113-117
L. Karapetyan , G. Shmavonyan
Translating Scientific and Technical Texts: Some Principles and Pitfalls
2010 | Հոդված/Article
Language and Literature in the Contemporary Paradigm of Scientific Knowledge, (2), “Lusakn” Publishing House, Yerevan, 2010, pp. 138-141
English 8 (Tests for 8th-grade pupils) I term
2010 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2010, 32 pp. Co-author
Exercises for the Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams (Shtemaran)
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 288 pp.
15 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2009 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2009, 208 pp.
L. Karapetyan , A. Yakhnyan
Structural-Semantic Patterns with Suffixes Expressing Resemblance in Modern English and Modern Armenian
2009 | Գիրք/Book
Armenian Folia Anglistika, 1-2(6). Lusakn Publishers, Yerevan, 2009, pp.152-158
On Teaching Pragmatics tо Foreign Language Learners
2009 | Հոդված/Article
Abstract, Conference “Foreign Languages and Literature: Theory and Practice” dedicated to the 90th Anniversary of Yerevan State University, Yerevan, February 26-27, Lusakn Publishers, 2009
4 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
6 Tests of English (Preparation for State Unified School Leaving and Entrance Exams)
2008 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, “Zangak - 97” Publishing House, 2008, 46 pp.
On Some Issues of Teaching Extensive Reading
2008 | Հոդված/Article
Abstract, the Second International Conference “Language and Literature in the Contemporary paradigm of Scientific Knowledge”, Yerevan, October 16-19, Lusakn Publishers, 2007, p.133
On Some Issues of Teaching Extensive Reading
2007 | Հոդված/Article
Abstract, the Second International Conference “Language and Literature in the Contemporary paradigm of Scientific Knowledge”, Yerevan, October 16-19, Lusakn Publishers, 2007, p.133
Derivative Word-Building Patterns as a Means of Enriching Learners’ Vocabulary
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 1(3). Lusakn Publishers, Yerevan, 2007, pp. 92-95
Education and Recruitment of Gifted High-School Students in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Models and Networking of Student Research Training under 21, NATO Security through Science Series, Vol. 16, IOS Press, Balatonfured, Hungary, 2007. pp. 294 – 296. Co-author
L. Karapetyan , G. Shmavonyan, N. Yeghiazaryan
Weekend Scientific Seminars and Lectures For High School Students
2005 | Հոդված/Article
Best Practices of Research Training for students under 21, NATO Science Series, V: Science and Technology Policy, Vol. 47, IOS Press, Eger, Hungary, 2005, pp. 155 – 157
Derivative Word-Building Patterns as a Means of Enriching Learners’ Vocabulary
2004 | Հոդված/Article
Abstract, Conference “English Studies: Theory and Practice”, Yerevan, YSU Publishers, 2004, p.37
On the Structural-Semantic Analysis of Word-Building Patterns in Modern English and Armenian
1998 | Հոդված/Article
Foreign Languages at Higher Educational Institutions, Yerevan, YSU Publishers, 1998, pp.64-71
Word-Building Patterns and Their Productivity
1997 | Հոդված/Article
Abstract, Conference “Pragmatics and Language Teaching”, Yerevan, YSU Publishers, 1997, pp.36-37
On the Problem of Word-Building Patterns in Modern English and Armenian
1996 | Հոդված/Article
Abstract, Conference “Problems of English Philology and English Language Acquisition in Armenia”, Yerevan, YSU Publishers, 1996, p.37