Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Շահենի Ադյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրա` անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (09/2009-05/2011)
Մագիստրոսի աստիճան (գերազանցությամբ)

Երևանի պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ՝ անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (09/2005/2009)
Բակալավրի աստիճան (գերազանցության դիպլոմով)

Աշխատանքային գործունեություն
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Դասավանդվող առարկա՝ Անգլերեն լեզու (09/2016-առ այսօր)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Explorer, Outlook, Internet