Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Նորիկի Սարոյան

Դոցենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 Դոցենտի գիտական կոչում
2014 Certificate of proficiency, Advanced Level, iTep Academic-Core Exam
2007 Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն << Ժամանակային հարաբերականության կարգը ժամանակակից անգլերենում` իսպաներենի զուգադրությամբ>> թեմայով
2001-2007 Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
1992 – 1997 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Իսպանական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2015- մինչ օրս Դոցենտ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
1997 – մինչ 2015 Դասախոս, Դոցենտ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
1994 – 1999 իսպաներենի ուսուցիչ, Հայ-Արգենտինական միջնակարգ դպրոց

Օտար լեզուներ
իսպաներեն(գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական), լատիներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստան-Իսպանիա միության վարչության անդամ, Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական միություն

Իսպաներենում գոյականների միջոցով ժամանակի ցուցայնության արտահայտման առանձնահատկությունների խնդրի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 126-134
|
Իսպաներենի después և antes բառային միավորները համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
iScience "Актуальные научные исследования в современном мире" (сборник научных трудов) выпуск 12, часть 2, Переяслав-Хмельницкий, 2016, стр. 230-233
Լռության գործաբանական նշանակությունը հաղորդակցական գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
"Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում", N 1-2 (20), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2016, էջ 163-172
Իսպաներենի DESPUES և ANTES բառային միավորները համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. стр. 230-233
|
Հայալեզու լսարանում իսպաներենի հնչյունային համակարգի դասավանդման խնդրի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 290-297 էջ, Հայաստան
|
Ռության գործաբանական նշանակությունը հաղորդակցական գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 163-171 էջ, Հայաստան
|
LAST և ULTIMO ժամանակային բառերի ցուցայնական առանձնահատկությունները համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 607-612 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակի ցուցայնությունն իսպաներենում
2015 | Գիրք/Book
Երևան, <<Հայաստան>> հր,. 2015
Fonética teórica de la lengua española
2014 | Գիրք/Book
Ereván, Van Aryán, 2014
Անգլերենում ու իսպաներենում ժամանակի ցուցայնության արտահայտչամիջոցների համապատասխանության խնդրի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
"Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում", N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, էջ 109-116
Ցուցայնական տարրերի և համատեքստի փոխազդեցության որոշ դիտարկումներ
2013 | Հոդված/Article
"Ռոմանական բանասիրության հանդես", ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013, էջ 104-111
Ֆեդերիկո ԳարսիաԼորկայի ն և դրանում արտացոլված պատկերավորումների և զուգադրությունների շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» 22-23, Սահակ Պարթև, Երևան, Էջ 135-140
Lectura analítica ¡Conozcamos las perlas de la literatura española!
2013 | Գիրք/Book
Ereván, Van Aryán, 2013
Անգլերենում և իսպաներենում ժամանակի ցուցայնության արտահայտչամիջոցների համապատասխանության խնդրի շուրջ
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 109 - 115
|
Իսպաներենում ժամանակի ցուցայնություն արտահայտող բառային միջոցների իմաստային բնութագիրը
2012 | Հոդված/Article
"Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում", N13, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 113-123
Անգլերենի last և իսպաներենի último ցուցայնական բառերի իմաստային դրսևորման առանձնահատկությունները համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, Երևան, 2009, էջ 134-138
Մեթոդական օգնություն ուսուցչին
2008 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում», N2, Երևան, 2008
Անգլերենում և իսպաներենում հարաբերական ժամանակ արտահայտող մակբայների գործածության մի շարք առանձնահատկություններ
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N3, Երևան, 2006, էջ 35-40
Գոյականները` որպես հարաբերական ժամանակի արտահայտման բառային միջոցներ
2005 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N6, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005, էջ 100-107
Ժամանակային իմաստ արտահայտող բառերի իմաստային դաշտերի խնդրի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N5, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2004, էջ 130-135
Ժամանակային իմաստ արտահայտող նախդիրների որոշ առանձնահատկություններ անգլերենում և իսպաներենում
2003 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N4, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2003, էջ 164-174
“Now” և “Then” Ժամանակային իմաստ արտահայտող բառերը և դրանց դրսևորման ձևերը անգլերենից իսպաներեն թարգմանելիս
2002 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N3, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2002, էջ 126-135