Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսիկ Բախտիարի Հովակիմյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2000 թ-ին Դոցենտ, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի №2 ամբիոն
1992 - 2000 թթ. Դասախոս, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի №2 ամբիոն
1995 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկվայի պետական լեզվաբանական համալսարան (նախկինում` Մ. Թորեզի անվան Մոսկվայի պետական մանկավարժական օտար լեզուների ինստիտուտ)
1983 - 1985 թթ. Ստաժոր-հետազոտող, ԵՊՀ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ին ԵՊՀ ասպիրանտական մինիմումների անգլերեն լեզվի հանձնաժողովի անդամ
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի մեթոդ հանձնաժողովի անդամ
1998 - 2002 թթ. Համաշխարհային բանկի ԳԲԱԾԻԳ գրասենյակ
1995 - 2000 թթ. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայկական գրասենյակ

Դրամաշնորհներ
2000 - 2001 թթ. Վերապատրաստում ԱՄՆ ԲՈՒՀերում Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, ԱՄՆ

Pandemics 2020։ Opportunities and Challenges
2020 | Գիրք/Book
The Bhopal School of Social Sciences, 2020, 242 p., India
On Some Issues Of Teaching English For Specific Purposes At Tertiary Levеl
2019 | Հոդված/Article
Гуманитарное Образование В Экономическом Вузе, 2019, 7, 25-28 էջ
Some Aspects Of Teaching English For Specific Purposes To Non-Linguistics Students
2019 | Հոդված/Article
Профессиональное Лингвообразование, 2019, 62-65 էջ
The Role of TED Talks in Fostering Students' Intercultural Communication Competence
2016 | Հոդված/Article
Профессиональное лингвообразование. 2016, p. 246-250
|
Գործարարական անգլերենի դասավանդման հայեցակերպը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 284-289 էջ, Հայաստան
TED Talks as a Tool for Enhancing Listening Comprehension
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 102-111 էջ
First Steps in Learning Specialist Vocabulary
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, 2015թ․, 5, 30-37 էջ
Briefings on political and social issues
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan University Press, 2012
Linguistic mosaic
2007 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan University Press, 2007
The place of the business communication course within the curriculum English for students of Economics
2005 | Հոդված/Article
Foreign Language for Special Purposes, Yerevan University Press, 2005, p. 41-46
Cognitive approach to foreign language learning
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջ 209-211
ESP Challenges in Armenia
2002 | Հոդված/Article
ESP News, Tesol, Interest faction newsletter. USA, 2002
Լեզվի նկատմամբ ճանաչողական մոտեցման առանձնահատկությունները
2001 | Գիրք/Book
Երևան, 2001