Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Վաղինակի Ավագյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1991 - 1996 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1996 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս
12 հոկտեմբերի - 18 դեկտեմբերի 2010 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ. Հայաստանի Բայրոնյան Ընկերություն, անդամ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Փոխներգործոն մեթոդներ
2016 | Հոդված/Article
Հայոց լեզու և գրականություն, 2016, 1, 19-21 էջ
|
Роль наречие с суффиксом “ly” в организации текста газетной статьи
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուներ բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2009, էջ 178 - 183
|