Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Արտաշեսի Բագումյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
Դասախոս` Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում (2009 թ-ից մինչ օրս)
Դասախոս. Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների
ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբինում (2008 թ-ի սեպտեմբեր - 2010 թ-ի հունվար)
1-ին կարգի մասնագետ. Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ընդհանուր բաժնում (2009 թ-ի հունվար)
Անգլերեն լեզվի ուսուցիչ. Տոռա ուսումնական կենտրոնում (2008 թ-ի հուլիս - 2008 թ-ի հոկտեմբեր)
Պրակտիկա
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ (2006 թ-ի մարտ)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ), ֆրանսերեն (լավ)

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS office, Excel

Textbook of legal and economic translation
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 158 էջ
Analysis of the armenian translation of J.K. Rowling’s “Harry Potter and the philosopher’s stone” according to the translation procedures by J. P. Vinay and J. Darbelnet
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ : 2016թ․, 27, 275-288 էջ, Հայաստան
|
Լուսինե Բագումյան , Լուիզա Գասպարյան
Թարգմանությունը որպես ուսուցման մեթոդ անգլերեն դասավանդելիս
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 246-255 էջ, Հայաստան
|
Քենեթ Գրեհմերի «Քամին ուռիների մեջ» վեպի կերպարների հոգեբանական վերլուծություն (թարգմանության հոգելեզվաբանական հիմնախնդիր)
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները 5-րդ, 2015, 57-60 էջ
|
Քենեթ Գրեհեմի «Քամին ուռիների մեջ» ստեղծագործության շրջադասությունները (ինվերսիան) և դրանց հայերեն թարգմանության խնդիրը
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2 (19), 3-10 էջ
|
Lewis Carroll’s, Rudyard Kipling’s and Kenneth Grahame’s Worlds of Imagination
2011 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, Սահակ Պարթև հրատ.,,N 20-21, էջ. 284-290, 2010-2011
Մասնագիտական տեքստերի ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ թարգմանչական բաժնի ուսանողների համար, հեղինակային հրատ., Երևան, 2010