Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Գևորգի Գրիգորյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. Երևանի, Վ. Բրյուսովի անվան Օտար Լեզուների Ինստիտուտ
Անգլերենի, ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1975 թթ. Հայաստան, Երևան` «Ինտուրիստ»-ի օտարերկրյա բաժնի ուղեկցող - թարգմանիչ
1975 - 1985 թթ. Երևանի Ժողտնտեսության ինստիտուտի անգլերենի ամբիոնի դասախոս
1985 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերենի թիվ1 ամբիոնի դասախոս
1993 թ-ից առ այսօր Դոցենտ
1993 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետի անգլերեն բաժանմունքի ղեկավար
1993 - 2002 թթ. Երևանում` «Հայ Արտոնագիր» հիմնարկի աշխատակիցներին անգլերենի դասավանդում` Եվրոպական Արտոնագրային գրասենյակի հետ պայմանագրի շրջանակներում:
1996 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի` հայցորդների և ասպիրանտների քննական (անգլերենի) հանձնաժողովի անդամ

Վերապատրաստում
1987 թ. Սեպ. - Դեկ. Երևանի պետական համալսարանի հետ փոխանակման շրջանակներում Լոնդոնի Իլինգի քոլեջում անգլերենի ուսուցողական դասընթաց
2003 թ. Նոյեմբեր - Հավաստագիր` տրված ԱՄՆ-ում, Ֆրեզնոյի Կալիֆորնիա նահանգի պետական համալսարանում Տնտեսագիտության ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված Գործարարության և Տնտեսագիտության զարգացման ծրագրի դասընթացները բարձր առաջադիմությամբ ավարտելու համար:
2004 ԵՊՀ- ի կողմից կազմակերպած ուսուցիչների վերապատրաստման շրջանակներում համակարգչագիտություն դասընթացի մասնակցում
2016 ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպած դասախոսների վերապատրաստման շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացների մասնակցում
2019 ԵՊՀ-ի կողմից կազմակերպած դասախոսների վերապատրաստման շրջանակներում Անգլերեն լեզվի M-learning: active learning in practice դասընթացի մասնակցում

Լրացուցիչ մանրամասներ
1981-ից բազմաթիվ հոդվածների, դասագրքերի, ուսումնական ծրագրերի և բառարանների հեղինակ
2004 ԵՊՀ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ծրագրի հեղինակ Faculty of Economics, YSU “A Training Program for Master’s Course”
2007 ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոնի կողմից կազմակերպած Անգլերեն Լեզվի Հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր խմբի անդամ
2008 ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոնի կողմից կազմակերպած Անգլերեն Լեզվի Հանրակրթական դպրոցի ընթացիկ գնահատման առաջադրանքներ խմբի անդամ
2008-ից Նոր, 5 – 12 դասարանների միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցի մինչ օրս բնագիտամաթեմատիկական և հումանիտար հոսքերի դասագրքերի, իրենց կից ուսուցչի ձեռնարկների և ձայնասկավառակների հեղինակ Հայաստանում դպրոցական վերափոխումների շրջանակներում
2011 Մասնակցություն “Արմենիա Էքսպո 2011” ցուցահանդեսին, նվիրված ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ներկայացնելով 5 – 12 դասարանների միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական և հումանիտար հոսքերի դասագրքերը իրենց կից ուսուցչի ձեռնարկները և ձայնասկավառակները
2011 Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում Անգլերեն լեզվի դասավանդում
2012 Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կողմից կազմակերպած ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի շրջանակներում Անգլերեն լեզվի դասավանդում
2012-2019 ՀՀ ԿԳ նախարարության Կրթության Ազգային Ինստիտուտի (ԿԱԻ) կողմից կազմակերպած Անգլերեն Լեզվի ուսուցիչների որակավորման բարձրացման ծրագրի ներքո ուսուցիչների վերապատրաստում-դասավանդում
2012 Հեռաուսուցման Անգլերեն լեզվի ծրագրի հեղինակ Distance Learning pre-PhD English syllabus www.distancelearning.am
2015 -2019 Հայաստանյան համակարգչային միջազգային կրթական կայքի անգլերեն լեզվի ծրագրի և դասընթացների հեղինակ նախադպրոցականների, դպրոցականների, ուսանողների, մանկավարժների և ծնողների համար www.imdproc.am
2020 Անգլերեն լեզվի օնլայն դասապլանի և դասի նմուշի հեղինակ Sample unit plan and online lesson based on Grade 9 textbook http://zangak.am/pdf/Sample-unit-plan1.pdf
2021 Տաթև գիտակրթական համալիրում պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ներքո Անգլերեն լեզվի վերապատրաստում-դասավանդում
2021 Էդիթ Պրինտ հրատարակչությունում պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների ներքո Անգլերեն լեզվի վերապատրաստում-դասավանդում

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

English 9
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Զանգակ: 2016թ․, 176 էջ, Հայաստան
Անգլերենի հանրակրթական հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի վարժությունների գիրք
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 48
Անգլերենի 7 - 9-րդ դասարանների ուսուցչի ձեռնարկ
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 96
Անգլերենի հանրակրթական հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի դասագիրք
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 176
Անգլերենի 5 - 6-րդ դասարանների ուսուցչի ձեռնարկ
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 96
Անգլերենի հանրակրթական հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի վարժությունների գիրք
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 96
Անգլերենի հանրակրթական հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք
2014 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան 2014, 176 էջ
Անգլերենի աշխատանքային տետր հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար
2012 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2012, էջ 96
Անգլերեն աշխատանքային տետր հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար
2012 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2012, էջ 96
L. G. Grigoryan , S. M. Sukiasyan, H. M. Grigoryan
English for geo-students 2012
2012 | Գիրք/Book
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2012 թ. էջ 202
Անգլերեն աշխատանքային տետր հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար
2012 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2012, 96 էջ
Անգլերեն10-12, ուսուցչի ձեռնարկ բնագիտամաթեմատիկական հոսքի համար
2011 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2011, 88 էջ
Անգլերեն 10-12, ուսուցչի ձեռնարկ հումանիտար հոսքի համար
2011 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2011, էջ 88
Անգլերենի դասագիրք ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի համար
2011 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2011, 184 էջ
Անգլերեն լեզվի 11-րդ դասարանի դասագիրք, հումանիտար
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից,Երևան 2010, 188 էջ
Անգլերենի դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի համար
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2010, 152 էջ
Անգլերեն լեզվի 11-րդ դասարանի դասագիրք, բնագիտամաթեմատիկական հոսք
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2010, 188 էջ
Անգլերեն լեզվի 10-րդ դասարանի դասագիրք բնագիտամաթեմատիկական հոսք
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2010, 188 էջ
Անգլերենի դասագիրք ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքի 12-րդ դասարանի համար
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2010, 184 էջ
Անգլերեն լեզվի 10-րդ դասարանի դասագիրք հումանիտար հոսք
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, Երևան 2010, 188 էջ
Անգլերենի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար
2010 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Անտարես» հրատ., 160 էջ, Երևան, 2010
Անգլերենի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի համար
2009 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Անտարես» հրատ., 152 էջ, Երևան, 2009
Անգլերենի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար
2009 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Անտարես» հրատ., 152 էջ, Երևան, 2009
Լ.Գրիգորյան , Պողոսյան Կ., Երզնկյան Ե. , Առաքելյան Ա., Կարապետյան Մ.
Անգլերեն ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
ՀՀ ԿԳ նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոն, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 204 էջ, Երևան, 2008
Անգլերենի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի համար
2008 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Անտարես» հրատ., 152 էջ, Երևան, 2008
Անգլերենի դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար
2008 | Գիրք/Book
Հաստատված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից, «Անտարես» հրատ., 152 էջ, Երևան, 2008
Անգլերեն 5-6
2008 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, «Անտարես» հրատ., 60 էջ, Երևան, 2008
Անգլերեն 7-9
2008 | Գիրք/Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, «Անտարես» հրատ., 72 էջ, Երևան, 2008
Անգլերեն Լեզու
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք
Մ.Գ. Աստվածատրյան, Ե.Լ. Երզնկյան , Յ.Գ. Գանջալյան, Լ.Գ. Գրիգորյան , Զ.Վ. Ավետիսյան , Ա.Հ. Սուխուդյան
Անգլերեն լեզու. հանրակրթական դպրոցի առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր (ՀՀ ԿԳ նախարարություն. կրթական ծրագրերի կենտրոն)
2007 | Գիրք/Book
«Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007