Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
1973-83 Երևանի N 114 դպրոց
1983-88 ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականության բաժին

Մասնագիտական փորձ
1994 թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2013թ.-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն անգլերեն ամբիոնի դասախոս

Գիտահետազոտական աշխատանք
2004 թ. ԵՊՀ- կողմից գործուղվել եմ Գերմանիայի Մայնհամ քաղաքի լեզվաբանության համալսարանում
Կորպուս լեզվաբանության վերաբերյալ հետազոտական աշխատանքներ կատարելու

Ակադեմիական դասընթացներ
Լեքսիկա, պրակտիկ քերականության դասընթաց, գրավոր, բանավոր խոսքի դասընթաց

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Կորպուս լեզվաբանություն, կիրառական քերականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (վարժ) և գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական անդամակցություն
(ԱՈւՀԱ) Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Character Shaping as an Integral Part of Education
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 185-192 էջ
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Անձի ձևավորումը որպես կրթության անբաժանելի մաս
2016 | Հոդված/Article
“Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույց”, Լուսակն
Անգլերենը մշակութային խաչմերուկներում
2015 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասագիրք, Լուսակն 2015
English in Use (Part 2)
2012 | Գիրք/Book
A textbook for pre-intermediate students, «Լուսակն», Երևան, 2012
English in Use
2011 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Twenty steps to Twenty Scores
2010 | Գիրք/Book
Textbook, A new publication with corrections and appendix: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2010
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
Textbook, A new publication with corrections: co-author / a textbook for university students /. Yerevan 'Lusakn' 2010
Twenty steps to Twenty Scores
2009 | Գիրք/Book
Textbook, A collection of 20 tests for applicant students: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2009
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for university students: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2007
A Course In Modern English (Intermediate level)
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ