Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Աշոտի Մադոյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2019 թ. American English E-Teacher Program, Integrating Critical thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting, World Learning SIT Graduate Institute
2015 թ. Առցանց դասընթաց, Մանկավարժության և անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդման ներածություն, Introduction to Pedagogy and Practices for Teaching English to Speakers of other Languages, Օրեգոնի համալսարան
2011 - 2015 թթ. ասպիրանտ, ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
2008 - 2010 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2004 - 2008 թթ. Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով), ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ–ից առ այսօր ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2015, 2016 թթ. Անգլերենի ուսուցիչ, Բրիտանական խորհուրդ նախագծերում
2012-2013 թթ. Թարգմանիչ, “Metamorphosis of Women” և “La Realtà” արվեստի նախագծեր
2011-2012 թթ. Կրթական խորհրդատու, Պրոսպեր հայ-բրիտանական գիտակրթական կենտրոն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն (խոսակցական)

English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
English Grammar in Practice Syntax (Part 3)
2018 | Ուսումնական ձեռնարկ
Դասագիրք, ՎՄՎ-Պրինտ, 2018թ.
English Grammar in Practice Part 1
2017 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ
Անգլերենի բարդ նախադասությունը հայերենի զուգադրությամբ
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 40-44 էջ, Հայաստան
Authenticity and Teacher's Role in Project Based Learning
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 109-114
English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1)
2016 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան
|
English Grammar in Practice / Part 1
2015 | Գիրք/Book
Textbook, VMV-Print, 2015, 219 p.
|
English Grammar in Practice Part 2
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2015թ․, 232 էջ, Հայաստան
|
Indirect speech acts in the English and Armenian languages
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 19 - 23
|
Whimperatives across English, Armenian and Russian Cultures
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, N1-2(10), Lusakn Publishers, Yerevan, 2012, pp. 119-127
|
On Some Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Bilingualism
2011 | Թեզիս/Thesis
«Language, Literature & Art in Cross-cultural Contexts», Programme and abstracts, Third International Conference /4-8 October, Yerevan, 2011/, YSU Press, 2011, p. 97
|
On Some Psycholinguistic and Sociolinguistic Aspects of Bilingualism
2011 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N 12, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ. 27-37
|