Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Վազգենի Մարիկյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բանասիրության բաժին (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Գերմաներեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)

Akademisches Deutsch für Magisterstudenten / Գերմաներենը ակադեմիական նպատակների համար
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Verlag der Universität Jerewan, ԵՊՀ հրատ., 2011
Lesetexte für Bachelor Studenten
2005 | Գիրք/Book
Ընթերցանության տեքստեր բակալավրատի ուսանողների համար, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2005