Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Սարգսի Մնացականյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ 2008 թ. Ասպիրանտուրա
ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ 1999թ.-2001թ.Մագիստրատուրա
ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ 1995թ.-1999թ. Բակալավր

Աշխատանքային փորձ
2001-մինչ այժմ ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցման Ֆակուլտետ, անգլերենի N 1 ամբիոնի դասախոս
2017- մինչ այժմ Ասպիրանտուրայի ընդունելության դասընթացներ, TOEFL ծրագրի դասավանդում
2015-2019 ՀՀ բուհական ընդունելություն Անգլերենի բանավոր քննության հանձնաժողովի անդամ
2000-2001 “Հայկական Ծրագրեր” ընկերություն, Թարգմանիչ, մարկետինգի բաժնի մասնագետ

Լեզուներ
Անգլերեն- գերազանց
Ռուսերեն- գերազանց
Գերմաներեն- բավարար

Վկայագրեր
2019 Teaching for Success, 1st annual English teacher and educator development conferene ,British Council Armenia
2017 2017 Annual Professional Development Event, British Council Armenia
2017 Certificate (IScience)
2016 Certificate (IScience)
2016 Certificate (Annual Professional Development Workshop Series, British Council Armenia)
2015 Certificate (International English language Teaching and Cross Cultural Communication Conference, AASE)
2012 Դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն մասնագիտությամբ (ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով)
2012 International Test of English Proficiency (Boston Educational Services, LLC)
2008 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, (ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով)
2007 Certificate of Participation in Legal English Course (US Embassy in Armenia)

The role of technology in language teaching
2017 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. 2017, выпуск 10, часть 1, стр. 22-24
The perception of reality through language in different cultures
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире, 2016, XII, II, стр. 34-37
The role of language in law, legal reasoning and legal education
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1(10), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013 թ., էջ 59 - 65
Falsehood in speech and some means of its expression
2012 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English studies, Երևան, Լեզվական հորիզոն, 2012 թ., էջ 79 - 84
Ecolology Environmental profile of Armenia
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ - պրինտ» հրատարակչություն, 2012 թ., 125 էջ
Գրեհեմ Գրինի սոցիալական վեպերը
2011 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2011, 150 էջ
Առոգանության դերը հաղորդակցման մեջ
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N10, Երևան 2009
Անգլերեն լեզվի որոշ առանձնահտկություններ իրավաբանության մեջ
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, թիվ 8
Crossword Puzzles// Խաչբառերի ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան 2008, 80 էջ
Կենտրոնական Ամերիկան Գրինի վեպերում
2007 | Հոդված/Article
Գարուն N1-2, 2007,14-18 էջ
Analysing students’ Needs
2007 | Հոդված/Article
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 78-84 էջ
Ecology for students
2007 | Գիրք/Book
Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
ԱՄՆ քաղաքականության քննադատությունը Գրինի վեպերում
2006 | Հոդված/Article
Գարուն N10-11, 2006, 7-10 էջ
Սոցիալական և կրոնական թեմաների համադրումը Գրեհեմ Գրինի վեպերում
2006 | Հոդված/Article
Գարուն 9-10, 2006, 11-14 էջ
The role of the crossword puzzle in language teaching
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 67-72 էջ
Լեզվի և մաթեմատիկական գործողությունների փոխկապակցումը
2004 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար» թիվ 4
Իրավաբանական լեզվի ուսումասիրման որոշ առանձնահատկություններ
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ N4, Երևան, 2002