Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մարիանա Սամվելի Սարգսյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1997-2002 Գյումրիի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Օտար լեզուների ֆակուլտետ
2002-2006 Երեւանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2008 - առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե, միջազգային հմագործակցության բաժին/ գլխավոր մասնագետ
2007 – առ այսօր ԵՊՀ ռ/գ բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2002-2008 - ՀՀ կրթության եւ գիտության նախարարություն, գիտության վարչություն, առաջատար մասնագետ
2005-2007 – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
«Լեզուն եւ գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» Միջազգային գիտաժողով, Երեւան, հոկտեմբեր 16-19, Երեւան
English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR), 3-րդ Միջազգային գիտաժողով, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա , դեկտեմբեր 4-6, 2009
ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով , Երեւան, 2009

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Syntactic and rhythmic properties of representing the concept of “Loneliness” in K. Mansfield’s short stories
2017 | Հոդված/Article
Когниция, коммуникация, дискурс. Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. 2017, Series “Philology” # 14, стр. 45-53
|
Seda Gasparyan , Mariana Sargsyan , Astghik Melik-Karamyan
Artistic concept in the cognitive perspective
2016 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 7-13
Տեքստի մեկնաբանման լեզվաճանաչողական մոտեցման սկզբունքները և հեռանկարները
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 8-17 էջ
Integrating cultural knowledge in the english language class
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 44 էջ
On the Functional Communicative Aspect of Literary Texts
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N 8 (1) 2011. Yerevan. Lusakn Publishers, pp. 58-62
Լեզվամշակութաբանական ուսումնասիրությունների մի քանի արդիական հարցերի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հոդվածների ժողովածու 2 / ԵՊՀ, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա/ Երևան, ՚Լուսակնՙ հրատ. 2010, էջ 108-112
On the Development of the Symbolic Meaning
2008 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N (5) 2008. Yerevan. Lusakn Publishers. 2008, p.57 - 60
The Correlation of Myth and Symbol in D.H.Lawrence’s Novels
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies. N3. Yerevan. Lusakn Publishers. 2007, p. 120-125
Խորհրդանշական պատկեր-վերնագիրը` որպես հեղինակի վերաբերմունքի արտահայտման միջոց
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, հմ.6, Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005, էջ 95-99
Խորհրդանիշը` որպես բառարվեստի ստեղծագործության հանգուցային տարր
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, No 3 (24)
Եր., «Ասողիկ» հրատ.
Էջ 140-146