Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Լևոնի Դիվանյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1998-2007 լաբորանտ և դասախոս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներենի բանասիրության ամբիոն
2007-մինչ օրս դասախոս ԵՊՀ եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, գերմաներենի բանասիրության ամբիոն

Օտար լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), ռուսերեն (լավ), անգլերեն (բավարար)

Հարակատարին փոխարինող ինֆինիտիվային կառույցները գերմաներենում
2009 | Գիրք/Book
Օտար լեզուներ և գրականություն, Միջազգային գիտաժողովը նվիրվում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
|