Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Վասյայի Մնացականյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ՝
2005 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2003 - 2005 թթ. Հայցորդ Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Աշխատանքային գործունեություն
2005 թ-ից Ասիստենտ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
1994 - 2005 թթ. Դասախոս, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
2009 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային համագործակցության վարչության, միջազգային կապերի բաժնի վարիչի տեղակալ
2006 - 2009 թթ. Ավագ տեսուչ, ԵՊՀ Միջազգային կապերի բաժին
2004 - 2006 թթ. Տեսուչ, ԵՊՀ Միջազգային կապերի բաժին
1993 - 2004 թթ. Ավագ թարգմանիչ, ԵՊՀ Միջազգային կապերի բաժին

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2012 - 2016 թթ. ELECTRA ծրագրի լոկալ համակարգող, Էրազմուս Մունդուս գործողություն 2, սեմինար՝ ք. Օլդենբուրգ, Գերմանիա
2012 - 2016 թթ. WEBB ծրագրի լոկալ համակարգող, Էրազմուս Մունդուս գործողութոյւն 2, սեմինար՝ք. Բոլոնիա, Իտալիա
2009 - 2012 թթ. «Որակի ապահովման գործիքներ` միջազգայնացման գործընթացի կառավարման համար» ՏԵՄՊՈՒՍ IV
սեմինարներ՝ Գերմանիա, Իսպանիա, Նիդերլանդներ, Լեհաստան, Ուկրաինա
2011 թ. «Անգլերենի դասավանդման նոր դասընթացներ և մեթոդաբանություն Հայաստանում» թեմայով վարպետության դաս/ ուսուցիչների ուսումնական սեմինար
2011 թ. «Անգլերենի դասավանդման նոր հնարավորությունները Հայաստանում» թեմայով ուսուցիչների ուսումնական սեմինար
2010 թ. «Պատմություն և կրթություն», «Քաղաքագիտություն» դասընթացների ունկնդիր, Կալիֆորնիայի պետական համալսարան, Ֆրեզնո, ԱՄՆ
2008 թ. «Ամերիկյան դասընթացներ» Միջազգային այցելու ծրագրի մասնակից, սեմինարներ՝ Վաշինգտոն, Նյու-Յորք, Ատլանտա, Այովա, Հարավային Դակոտա, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

On Democracy in English
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ
|
Սքոթ Ֆիցջերալդ. Երիտասարդ ամերիկացու դրախտն ու դժոխքը
2008 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, 236 էջ
Language difficulty in newspapers
2006 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 11-17
On some problems of teaching newspaper language to ESL students
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, թիվ 7, Երևան, 2006, էջ 11-17
Հեմինգուեյի արձակի ոճական առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
Գարուն, թիվ 11, Երևան, 2005, էջ 20-22
Ֆ.Ս.Ֆիցջերալդի «Դրախտից այն կողմ» վեպը որպես ստեղծագործական ուղու սկիզբ
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1հտ (112), ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2004, էջ 168-172
Ֆիցջերալդի վերջին շրջանի նամակները
2004 | Հոդված/Article
Գարուն, թիվ 5, Երևան, 2004, էջ 88-90
Ֆ. Ս. Ֆիցջերալդի «Դրախտից այն կողմ» վեպը որպես ստեղծագործական ուղու սկիզբ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 168-173
|
«Ամերիկյան երազը» Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբի» վեպում
2003 | Հոդված/Article
«Համատեքստ-2003» (Հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան 2003, էջ 136-141
Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors)
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ