Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Արամայիսի Շաչիլվյան

Ասիստենտ | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1992-1997 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն
2004-2008 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2012թ բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Մասնագիտական գործունեություն
1997-2008 ԵՊՀ գիտական գրադարան, գրադարանավար
2008-2012 ԵՊՀ գիտական գրադարան, «Գերմանական անկյան» ղեկավար
2009-2012 ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս (ներքին համատեղությամբ)
2012թ-ից ԵՊՀ գերմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Microsoft Word Office, Excel, Access, Power Point, HTLM

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178
|
Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2017 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» 2(23), 2017, էջ 171-178
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ
|
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում
2016 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 3-4, 2016, էջ 87-91
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 3-4, 2015, էջ 97-100
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 03.апр, 97-100 էջ
|
Ոչ բացահայտ ժխտում արտահայտող դարձվածքները գերմաներենում և հայերենում
2012 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, 2012, էջ 137-141
Համատեքստային ժխտման միջոցները գերմաներենում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Գիտական աշխատությունների ժողովածու) 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 123-134
Ժխտման ոչ բացահայտ միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում 3, 2010, էջ 40-51
Ընդհանուր և մասնակի ժխտական նախադասությունները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում 3-4, 2008, էջ 25-39
Ժխտման կարգի ըմբռնման հիմնական հայեցակետերը
2008 | Հոդված/Article
Լեզու և լեզվաբանություն 1(8), Երևան: Զանգակ-97, 2008, էջ 77-82