Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարե Դավիդի Ջաբաղյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2014 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ասպիրանտ
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
1996 - 2006 թթ. ք. Երևան,թիվ 49 դպրոց

Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2013 -2015 թթ. ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար
2011-2013 թթ. «Զանգակ» հրատարակչություն, թարգմանիչ

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2013 թ.-ին «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց», հանրապետական գիտաժողով, ԵՊՀ
2019թ.-ին EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 1, TRANSLATION AND EDUCATION, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet

Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021
Alexander Pushkin's "Winter Evening" in Armenian and English Translation
2021 | Հոդված/Article
Translation Studies: Theory and Practice, 2021, Vol. 1, Issue 1-2, p. 134-141
Աշխատանքային գործընթացների տարբերությունները գրավոր եվ բանավոր թարգմանության մեջ
2018 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 9, էջ. 164-170, Լուսակն, Երևան, 2018
Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանությունների առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 26, էջ. 147-156, Լուսակն, Երևան, 2015
Դպրոցականների համար նախատեսված «Մաթեմատիկական որոնումներ» հետաքրքրաշարժ գրքերի շարքի հայերեն թարգմանության շուրջ
2014 | Հոդված/Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց/Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 261-268, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014