Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Գագիկի Մանուկյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2016 թ-ից ասիստենտ
2014 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու (Երևանի պետական համալսարան)
2011 - 2013 թթ. հայցորդ (Երևանի պետական համալսարան, անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, գիտ. ղեկավար բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ե.Լ. Երզնկյան)
2005 - 2007 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
2001 - 2005 թթ. բակալավր (Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի և գրականության բաժին)
1991 - 2001 թթ. Երևանի Վ. Սարոյանի անվան թիվ 138 միջն. դպրոց

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ժամավճարով դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

manukyannarine@ysu.am

Անգլերենի դասավանդման որոշ մեթոդների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1(26), 193-201 էջ
Կանխենթադրույթը որպես լեզվական միավորներով պայմանավորված ներիմաստ
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1 (26), 95-104 էջ
Կանխավարկածը որպես վերանվանական առանձնահատկություններով պայմանավորված ներիմաստ
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1(24), էջ 108-114
|
Քերականական-Թարգմանական Մեթոդի Կիրառումը Անգլերենի Արագացված Դասընթացներում
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 139-146 էջ
Կանխամտածված և ոչ կանխամտածված ներիմաստների արտահայտման առանձնահատկությունները երկխոսության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 135-141 էջ, Հայաստան
|
On some issues of synonymy
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2(20), 26-30 էջ, Հայաստան
|
Անավարտ նախադասությունները որպես ոչ կանխամտածված ներիմաստի կրողներ
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3(21), 62-67 էջ, Հայաստան
|
The nature of intentional implicitness in dialogue
2014 | Թեզիս/Thesis
IV International scientific conference “21th century challenges in philology and foreign language teaching: from theory to practice”. Yerevan, 20-21 February, 2014 (Abstracts)
Զեղչված կառույցները որպես ոչ կանխամտածված ներիմաստի կրողներ
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 65 - 74
|
Ներակայույթի դրսևորման առանձնահատկությունները երկխոսության մեջ
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 112 - 119
|
Կանխամտածված ներիմաստի արտահայտումը զեղչված և անավարտ նախադասություններում
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N 5, 2013, Երևան, ԿԱԻ հրատ., էջ 19-32
Երկիմաստության ներիմաստի դրսևորումը երկխոսության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 81-89
Երկխոսության կառավարման հարցի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 106-114
On the types of contextual and situational ellipsis in the English language
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 65-77