Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Համլետի Մադոյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 2002 թթ. Խաչիկ Դաշտենցի անվան N114 դպրոց
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
2006 - 2008 թթ. ավարտել է նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան
2019 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. սեպտեմբեր-հունվար` Թատերական գործիչների միություն, թարգմանչուհի
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, օտար լեզուների բաժին, դասախոս
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն ավագ լաբորանտ
2008 - 2019 թթ․ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս
2019 թ-ից ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի փոխդեկան
2019 թ-ից ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն , բ,գ,թ, ասիստենտ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն

Հուզանշանները համացանցային լեզվաբանության ըմբռնմամբ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 146-154
Էլեկտրոնային նամակների ժանրային յուրահատկությունների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 33-39 էջ, Հայաստան
|
Առցանց ուսուցման և գնահատման յուրահատկությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 153-160 էջ
|
Համացանցային քաղաքավարությունը որպես ներդաշնակ հաղորդակցությանը նպաստող գործոն
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 3,21, 45-53 էջ
|