Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Ռուդոլֆի Մանուկյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
2012 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
2011 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց «Դասավանդման մեթոդաբանությունը Հայաստանում»
2008 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1997 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի N 2 ամբիոն, դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Approaches to Classroom Investigation
2005 | Հոդված/Article
«Օտարլեզուներըբարձրագույնդպրոցում» Եր–ան, 2005 N6
Success in Management
2001 | Գիրք/Book
ուսումնական ձեռնարկ «Անի» հրատարակություն, Եըևան 2001