Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նարինե Ռոբերտի Հարությունյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1982 -1987 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական մանկ. ինստիտուտ
ֆրանսերեն լեզու և գրականություն (ֆրանսերեն անգլերեն), ավարտական դիպլոմ
1995 թ-ին Գործուղում ՙՏեմպուս՚ ծրագրի շրջանակներում Դիժոնի համալսարան
2006 թ-ից հայցորդ ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնում

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ-ից առ այսօր Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ, ԵՊՀ արհկոմիտեի անդամ, Ռոմանագերմ. բանասիրության ֆակուլտետի Արհ.բյուրոյի նախագահ
1997 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
1991 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ գիտական գրադարան, գրադարանավարուհի

Հասարակական գործունեություն
2008թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն (գերազանց), անգլերեն (բառարանով), ռուսերեն (գերազանց)

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

Le néologisme et ses implications sociales
2010 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2010
Les néologismes en politique
2008 | Գիրք/Book
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, Երևան, 2008, էջ 30-40
L'étude pragmatique des verbes performatifs
2007 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 6, Երևան, 2007, էջ 73-84
Նորաբանությունները որպես լեզվի հարստացման միջոց
2006 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, ԵՊՀ, 2006, էջ 69-72
La publicité et ses moyens d'expression
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, Երևան, 2004, էջ 134-144