Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նատալի Հայկի Ավագյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ

<բ>Մասնագիտական գործունեություն
1998 - 2011 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն ( լավ)

natalieavagyan@gmail.com

ICT and Educational Apps for Enhancing Language Teaching and Learning Process
2016 | Հոդված/Article
ICT for Language Learning. 2016, p. 165-168
|
The Role of Educational Apps in Language Teaching and Learning Processes
2016 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes. 2016, 4(13), 8-17 pp.
|
On Democracy in English
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ
|
The role of homour and elements of fun in the process of foreign language teaching
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 133-139
Context and its role in the process of decoding and disambiguation
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 3-12
Polysemy as a linguistic phenomenon
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 3-8