Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նազիկ Սանդրոյի Անթառանյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1970 - 1977 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանաերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
1977 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս

Deutsche Lesestücke
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 128 էջ
|
Գերմաներեն 9
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Անտարես: 2016թ․, 28 էջ
|
Գերմաներեն 9
2016 | Գիրք/Book
Անտարես: 2016թ․, 176 էջ, Հայաստան
Գերմաներեն 6
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Անտարես, 2015թ․, 176 էջ, Հայաստան
|
Գերմաներեն 8
2015 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Անտարես, 2015թ․, 176 էջ, Հայաստան
|
Գերմաներեն 6, 8
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Անտարես հրատ., 2015թ․, 80 էջ
|
Գերմաներեն ձեռնարկ բակալավրիատի ուսանողների համար
2011 | Գիրք/Book
«Անտարես» հրատարակչություն, Երևան 2011, 236 էջ
|
Գերմաներեն ձեռնարկ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Բակալավրի ուսանողների համար, 2010
Գերմաներեն - հայերեն բառարան գործարարների համար
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010
Տեքստերի ժողովածու 20-րդ դարի փիլիսոփայությունը
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007
Գերմաներենի ձեռնարկ
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Տեքստեր «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության վերաբերյալ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002
Գերմաներեն ձեռնարկ
1990 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Փիլիսոփայության ֆակուլտետի ուսանղների համար, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1990
Տեքստերի ժողովածու
1986 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԳԴՀ Եռկրագիտական տեքստեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, 1986