Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նունե Մարտինի Թովմասյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, , Ռոմանագերմանական բանասիրություն, անգլերեն լեզվի բաժին
1998 թ-ին Մեծ Բրիտանիա , Լաննքաստերի համալսարան, Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ
2005 թ-ին ԱՄՆ, Ֆենիքսի համալսարան; Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից դոցենտ, ԵՊՀ, Սնգլերեն լեզվի 2 ամբիոն
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլերեն լեզվի 2 ամբիոն, դասախոս
1982 - 1993 թթ. «Նաիրի» հրատարակչություն, խմբագիր-թարգմանիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
Հայաստանի Անգլիախոսների միության վարչության անդամ,
Անգլերեն լեզվով դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ
ԱՍՍԵ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Товмасян Н.М. , Алавердян А.Г.
Call–Компьютерное Обучение Иностранным Языкам
2019 | Հոդված/Article
Дневник науки, 2019, 4, 1-14 էջ
Տեսանյութերի պատրաստումը որպես օտար լեզվի դասավանդումը խթանող միջոց
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 130-134
|
N. Tovmasian , M. Apresyan , S. Martirosian, Y. Martirosian
English 4
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Մանմար, 2016թ․, 160 էջ
A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 112-118 էջ
|
Video materials and films in the EFL classroom
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 196 - 200
|
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
On some linguistic and extralinguistic features of Netspeak
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 33-39
Develop Your Critical thinking 2
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010
ELT and computer assisted language learning in Аrmenia
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 260-269
Ն. Թովմասյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերեն 4 / English 4
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք տարրական դպրոցի 4-րդ դասարանների համար, Երևան,Մաքմիլան Արմենիա, 2009
Ն. Թովմասյան , Մ. Ապրեսյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերենը 3-րդ և 4-րդ դասարաններում
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Ուսուցչի ձեռնարկ, Մաքմիլան Արմենիա, 2008
Ն. Թովմասյան , Մ. Ապրեսյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերեն 3 / English 3
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք տարրական դպրոցի 3-րդ դասարանների համար, Երևան,Մաքմիլան Արմենիա, 2008
A. Simonyan, N. Tovmassyan
Develop Your Critical thinking
2008 | Գիրք/Book
Yerevan, RAU Publishing House, 2008
Authentic Communication and Motivating Context as Important Factors of Language Instruction
2006 | Հոդված/Article
“Problems of Modern Linguistics and Foreign Language Teaching”. Ռուս-հայկական պետական համալսարանի հրատ. (РАУ), Երևան 2006
Ն. Թովմասյան , Ա. Սիմոնյան, Ս. Թումանյան
Cultures Worldwide (անգլերենը հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2006 | Գիրք/Book
Ռուս-հայկական պետական, Երևան, 2006
On Some Aspects of Content-Based Language Instruction
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 216-220
The Advantages of Computer Assisted Language Teaching”in “Foreign Languages For Specific Purposes
2004 | Գիրք/Book
Երևան 2004
Motivation as an important factor in language learning
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 257-261
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ