Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նվարդ Մելսիկի Կյուրեղյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ:
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ:

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ. մինչ օրս ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոն, դասախոս:
2007 – 2008 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոն, լաբորանտ:
2005 թ. Ն. Աղբալյանի անվան թիվ 19 միջնակարգ դպրոցում անգլերենի դասավանդում:

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա

Պետական մրցանակներ և վկայականներ
2006 թ. ATHGO միջազգային «Information and Communication Technologies: Opportunities and Challenges in Landlocked Developing Countries» միջազգային սիմպոզիումի վկայական:
2005 թ. Գերմաներենի գերազանց իմացության վկայական:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ):

Իմաստալի հատուկ անունները և դրանց անգլերեն թարգմանությունը «Սասունցի Դավիթ» էպոսում
2013 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, N 1 - 2, 2013թ., էջ 211 - 222
Էսսեի` որպես ակադեմիական գրավոր խոսքի ուսումնասիրությունը
2011 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք» հանդես, N 3 - 4, 2011թ., էջ 154 - 165