Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Օֆելյա Շահենի Պողոսյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011- բ.գ.թ.,դոցենտ
2009- 2011-Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2009- Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր տրված ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ,
2005-2009 Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2002-2003 ԱՄՆ, Մոնտանայի պետական համալսարանի վկայագիր
2003- Վկայագիր տրված ՙԱմերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից ԱՄՆ, Վաշինգտոն
1972-1975 Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
2011- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2009-2011 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2003– Անգլերենի և ամերիկաբանության դասընթացների կազմակերպիչ
1993-2008 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1992-1993 Վ. Դավթյանի անվ. N 149 ավագ դպրոց- վարժարանի փոխտնօրեն
1983-1992 N 149 միջնակարգ դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհի

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԼՂՀ, Վրաստան, ԱՄՆ, Անգլիա, Դանիա, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003- պարգևատրում ՙ Ամերիկյան Խորհուրդներ՚ կազմակերպության կողմից, ԱՄՆ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց)

On The Functions of Antonomasia in Political Discourse
2021 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, 2021, Vol. 17, Issue 1 (23), p. 63-72
Methodological Insights
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ
O. Poghosyan , Ghumashyan Varduhi
«Byronic» Phraseological Units and Their Equivalents in the Armenian Translations
2018 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 1-2(18)2018, Yerevan State University Press ,Yerevan, 2018
On the Properties of «Byronic» Phraseological Units and Their Reflection in the Armenian Translations
2017 | Թեզիս/Thesis
43-rd International Byron Conference «Byron, Time and Space». June 29-July 4, Yerevan State University Press, Yerevan, 2017
O. Poghosyan , Ghumashyan Varduhi
Promoting Independant Learning
2015 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies 2(14)2015, Yerevan, 2015, p.p. 105-111
Utilization of English in the Sphere of Literary Criticism
2014 | Գիրք/Book
Yerevan, “Lusakn” Press, 2014, 118p.
O. Poghosyan , Seda Gasparyan
English for University Students
2013 | Գիրք/Book
2nd revised edition, textbook, Yerevan, “Lusakn” Press, 2013, 367 p.
Գրականագիտական հատուկ նպատակների համար լեզուն որպես հաղորդակցման նպատակայնություն ապահովող միջոց
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ 20-21, Երևան, «ՍահակՊարթև՚, 2010-11, Էջ 256-276
On Some Issues of Effective Teaching
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-11, Երևան, ԵՊՀհրատ., 2010, Էջ 254-259
Գիտական ոճի գործառական ուսումնասիրության տեսական հիմքերը
2010 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում -2 (AASE), Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2010, Էջ 25-32
Գրականագիտության լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 101-107
|
Գրականագիտական լեզուն որպես գիտական ոճի ուրույն դրսևորում
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ 2(128), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, Էջ 101-108
Ներգործման գործառույթի իրացումը գրաքննադատական շարադրանքում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 1,
«Լուսակն» հրատ., Երևան,
Էջ 48-55
Գրականագիտական ենթաոճի որոշ յուրահատկությունների վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում N 1, Երևան, 2008
The Place of Academic English in Scientific Discourse
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika N1 (3), Yerevan, Lusakn Publishers, 2007, pp. 73-77
Գիտական ոճի յուրահատկությունների հարցի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (7),Երևան,2006, Էջ 59-67
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Yerevan University Press, Yerevan, 2005. Co-author
English for University Students (Develop your Language Skills)
2005 | Գիրք/Book
Recommended by RA Ministry of Education and Science as a University Textbook, Yerevan, Yerevan University Press, 2005,
334p.
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh
2001 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ
Tests for Practice (with keys)
1997 | Գիրք/Book
Manual, Yerevan, Lusakn Publishers, 1997, 176p.