Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզան Ռաֆայելի Ղազարյան

Ամբիոնի վարիչ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն, անգլերեն լեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1982 - 1990 թթ. Հայաստանի գրողների միություն, ՀԳՄ նախագահի ռեֆերենտ օգնական
1990 - 1993 թթ. «Նաիրի» հրատարակչություն, խմբագիր-թարգմանիչ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, բ.գ.թ., դոցենտ
1996 թ. 1 ամսով վերապատրաստվել եմ Մեծ Բրիտանիայում, Շոտլանդիայի Սուրբ Էնդրյուս համալսարանում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
1991 թ-ից առ այսօր ՀՀ Գրողների միության անդամ, թարգմանիչ
Թարգմանություններ անգլերենից՝ Է. Հեմինգուեյ «Եվ ծագում է արևը», Երևան, Սովետական գրող հրատ., 1985 թ.
Վ. Սարոյան «Երկեր» 1-ին հատոր, Երևան,Սովետական գրող հրատ., 1986 թ.
Թ. Կապոտե «Նախաճաշ Թիֆընիի մոտ» Երևան,Արևիկ հրատ. 1987 թ.
Վ. Սարոյան «Երկեր» 3-րդ հատոր, Երևան,Սովետական գրող հրատ., 1988 թ.
Մ. Պյուզո «Կնքահայրը» Երևան,«Նաիրի» հրատարակչություն, 1994 թ.
Անգլերեն լեզվով դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ
ԱՍՍԵ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Իսպանական միջավայրի արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի երկերում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 37-47
|
Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46
|
Էռնեստ Հեմինգուեյի «Այսբերգի տեսությունը»
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 262-268
|
Ջեյմս Ջոյսի արձակի թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ(«Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 33-42
|
Երեխայի կերպարը Վիլյամ Սարոյանի փոքր արձակում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 3-12
|
Տեսանյութերի պատրաստումը որպես օտար լեզվի դասավանդումը խթանող միջոց
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 130-134
|
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմություն» վեպը անգլիալեզու գրականության աղերսներում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 76-89 էջ, Հայաստան
|
A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 112-118 էջ
|
Ինքնակենսագրական ժանրն իբրև մանկության ու պատանեկության թեմայի բացահայտման ձև
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 208 - 216
|
Հումանիզմի դրսևորումը Վիլյամ Սարոյանի երկերում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 234-242
Կրոնափիլիսոփայական հայացքները Միգել դե Ունամոնոյի ստեղծագործություններում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 263-269
On some principles of developing an ESP course
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 234-238
Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունների գործառական առանձնահատկությունները գիտական ոճում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N11, 2010թ., էջ 187-200
Ջ. Սելինջերի «Տարեկանի արտում՝ անդունդի եզրին» վեպի պոետիկայի որոշ առանձնահատկությունների մասին
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 191-199
Աշխարհայեցման երկու կաղապար (գեղարվեստական գրականության մեջ պատանու կերպարի մասին)
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 281-287
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմությունը». պոետիկայի հարցերը
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 288-295
Մանկության և պատանեկության թեման գրականության զարգացման համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 258-270
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Motivation as an important factor in language learning
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 257-261
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996