Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2019 թ-ին Դոցենտի գիտական կոչման դիպլոմ
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Գործնական անգլերեն, գրավոր հաղորդակցություն, մշակութային ուսումնասիրություններ, արտասահմանյան գրականություն, դարձվածաբանություն, օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Դասավանդվող առարկաներ
Քաղաքական անգլերեն, գործարարական անգլերեն, ընդհանուր անգլերեն

Գիտաժողովների, Դասընթացների մասնակցություն
2020 թ. «Խնդիրների ստեղծարար լուծումներ (Creative Problem Solutions)», ԳՊՀ (GSU)
2020 թ. Գավառի պետական համալսարանի 23-րդ գիտաժողով՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին
2019 թ. Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի հիմնադրման 85-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Համակարգչային գիտելիքներ
Windows, MS office, Power Point

Օտար լեզուներ
Անգլերեն (գերազանց իմացությամբ), ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Ռուզաննա Գարգալոյան , Վալտեր Բերբերյան
Հայերենի գռեհիկ դարձվածքները, դրանց անգլերեն թարգմանությունները
2020 | Հոդված/Article
Շիրակի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2020, պրակ Բ, 37-45 էջ, Հայաստան
|
Հեգնանք, ծաղրանք, արհամարհանք արտահայտող դարձվածքները հայերենում եվ անգլերենում
2020 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2020, 1(28), 134-141 էջ, Հայաստան
|
Ռուզաննա Գարգալոյան , Վալտեր Պէրպէրեան
Ժողովրդա-խօսակցական դարձուածքները հայերէնում եւ անգլերէնում
2019 | Հոդված/Article
Իսրայել, 2019, (հ. 91) թ. 4-7, 124-128 էջ
|
Խաղի ու միֆականացման սկզբունքները Այրիս Մերդոքի ուշ շրջանի վեպերում
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), 246-253 էջ, Հայաստան
|
Naira Mkhitaryan, Ruzanna Gargaloyan
The use of foreign languages and computer graphics in the artistic project
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 224-229 էջ, Հայաստան
|
Արվեստը որպես հեդոնիզմ Օսկար Ուայլդի փոքր արձակում
2013 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2013, 2013, 95-100 էջ, Հայաստան
|
Վիլյամ Գոլդինգ «Ճանճերի տիրակալը»
2011 | Հոդված/Article
Երևան, «Աստղիկ» ժող, «Սահակ Պարթև» հրատ., 2011
Առածները և ասացվածքներն ու դրանց կիրառումն անգլերենի դասընթացի ժամանակ
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 282-288
Վիլյամ Գոլդինգի մարդկային աստվածները
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2008
Գոլդինգի «Սրաձող» վեպը որպես մարդկային հոգու պարտության խորհրդանիշ
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք
2006 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2006
Մարդու դատապարտվածության թեման Վիլյամ Գոլդինգի վեպերում
2005 | Հոդված/Article
«Համատեքստ» հրատ., Երևան 2005
Ապագայի մարգարեությունը. Վիլյամ գոլդինգի «Երկակի լեզու» վեպը
2005 | Հոդված/Article
«Գարուն» հրատ., Երևան 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան
2005 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003
Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors)
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ
19-րդ դարի ամրիկյան պատմվածք
1989 | Գիրք/Book
«Մարկ Թվեյն», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1989, էջ 252-276
Սովետական Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանները
1989 | Հոդված/Article
«ИПО Парберакан» изд., Москва, 1989, ст. 49-64