Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզաննա Գրիգորի Կուլիկյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1991-1994 Գերմանիա՝ Ռայնլանդպֆալցի Պիրմազենսի տարրական դպրոց
1995-2001 Երեւանի Վ.Վ.Մայակովսկու անվան թիվ 7 միջնակարգ դպրոց
2001-2006 Երեւանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի լեզվաբանության եւ միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետի անգլերեն երկրագիտություն բաժինը

Գիտական աստիճան
2013 Շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, թեմա՝ Անգլերենի երկրագիտական ենթալեզվի ուսուցման կազմակերպման հիմնախնդիրը

Աշխատանքային փորձ
2006-2010 ՀԱՖՆ-ում խմբագիր-թարգմանիչ
2010-2015 Երեւանի Ավետիք Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարանի անգլերեն լեզվի դասախոս
2013-2016 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան` քերականության և հնչյունաբանության ամբիոնի անգլերեն լեզվի դասախոս
2014-2018 «Հ3» հեռուստաընկերությունում լուրերի մեկնաբան
2019-2020 «Բաց TV» լուրերի մեկնաբան
2020թ.- ից առ այսօր՝ ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, Corel Draw, Internet, Excel, Outlook Express

Լեզվաերկրագիտական իրազեկության զարգացման գործընթացը զբոսաշրջային անգլերենի բուհական դասընթացում
2020 | Հոդված/Article
FLSP. Երևանի Պետական Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան 2020, Էջ 92-102
Զբոսաշրջային կողմնորոշման անգլերենի ուսուցման հիմնական բաղադրամասերը
2009 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ Գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ: №2, Երևան 2009թ
Զբոսաշրջային մասնագիտական կրթության լեզվաերկրագիտական հայեցակետը
2009 | Հոդված/Article
Մանկավարժություն գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր №7-8, Երևան 2009 թ. էջ.16-21
Զբոսաշրջային կողմնորոշման անգլերենի ուսուցման հիմնախնդիրն արդի փուլում
2009 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք հանդես, Զանգակ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ. , թիվ 1-2