Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Շուշիկ Ալբերտի Գրիգորյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բաժին
1997 թ. հուլիս - Սընթ Անդրյուսի համալսարան, Շոտլանդիա, ամառային դպրոց

Մասնագիտական գործունեություն
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1995 - 1998 թթ. «Ավարայր» զբոսաշրջիկային ընկերություն, օֆիս-մենիջեր/ գիդ
1998 - 1999 թթ. Բրիտանական Խորհուրդ (կենտրոնը` Թբիլիսի), UCLES (Քեմբրիջյան) քննությունների համակարգի անցկացման պատասխանատու; ELT(Անգլերեն լեզվի ուսուցման) պատասխանատու
1999 հուլիս - 2002 թթ. UCLES (Քեմբրիջյան) քննությունների համակարգի խորհրդատու; FCE, CAE և ILTES քննությունների կազմակերպում և անցկացման պատասխանատու
1980 - 1993 թթ. Պատմության և Ճարտարապետության հուշարձանների պահպանման և օգտագործման Գլխավոր վարչություն, թարգմանիչ (գրավոր և բանավոր)/ խմբագիր

Այլ աշխատանքներ
2011 թ. ապրիլ Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2010 թ. ապրիլ Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2009 թ. ապրիլ Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2008 թ. ապրիլ Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2007 թ. մայիս Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2006 թ. մայիս Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2005 թ. մայիս Դպրոցական օլիմպիադայի հանրապետական փուլի քննական հանձնաժողովի անդամ, Երևան
2005 թ. փետրվար «TEA» ծրագրում առաջին շրջանի ստուգող, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երևանյան գրասենյակ
2004 թ. փետրվար «TEA» ծրագրում առաջին շրջանի ստուգող, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երևանյան գրասենյակ
2004 թթ. հուլիս - օգոստոս Բուհական կենտրոնացված ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի (անգլրեն, գրավոր) անդամ
2003 թ. հուլիս-օգոստոս Բուհական կենտրոնացված ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի (անգլրեն, բանավոր) անդամ
2003 թ. մայիս Հարցազրույց անցկացնող (interviewer), «TEA» ծրագիր, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երևանյան գրասենյակ
2002 թ. փետրվար «TEA» ծրագրում առաջին շրջանի ստուգող, Ամերիկյան Խորհուրդներ, Երևանյան գրասենյակ


Մասնակցություն գիտաժողովներին
2009 թ. հուլիս «Լեզվի գնահատման միջազգային գիտաժողով Հայաստանում» մասնակցության վկայագիր, ՀԱՀ, Երևան
2008 թ. մայիս AELTA-ի, Բրիտանական խորհրդի և Ամերիկյան խորհուրդների կողմից կազմակերպած գիտաժողովին զեկուցումով հանդես գալու վկայագիր, Երևան
2006 թ. ապրիլ ԱՄՆ դեսպանատան, Բրիտանական խորհրդի և AELTA-ի կողմից կազմակերպած գիտաժողովին զեկուցումով հանդես գալու վկայագիր, Վանաձոր
2006 թ. նոյեմբեր AELTA-ի կողմից կազմակերպած գիտաժողովին զեկուցումով հանդես գալու վկայագիր, Երևան

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանի օգնությամբ)

Կրոնական հասկացույթի բովանդակային և գործառական բնութագրերը
2017 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes. 2017, 4(13), 101-110
|
Անգլերեն կրոնական բառապաշարի ուսուցման վարժությունների համակարգը
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 120 - 127
|
Колебания цилиндрической оболочки, наполненной протекающей со сверхзвуковой скоростью смесью жидкости с пузырками газа
2011 | Հոդված/Article
Проблемы динамики взаимодействия деформируемых сред:- Труды VII международной конференции, сентябрь 19-23, Горис-Степанакерт, 2011, стр.124-131
Types of Mistakes in Spoken English and Their Causes
2010 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական Լեզվաբանության Հիմնախնդիրներ, Երևան, ԼԻՆԳՎԱ հրատ., 2010, ¿ç` 101-131 էջ
Ընդարձակ ընթերցանությունը և ընդարձակ ընթերցանության կազմակերպման յոթ խորհուրդ (անգլերենի ընդհանուր և հատուկ նպատակների համար դասընթացներում)
2009 | Գիրք/Book
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», հոդվածների միջբուհական ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, թիվ 8
Extensive reading and Seven Tips on Organizing Extensive Reading (In General English and ESP Classes)
2009 | Հոդված/Article
FLSP N8, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009թ., 103 - 111 էջ
|
How to become a good presenter. Some language samples of “How to start”
2005 | Հոդված/Article
FLSP N5,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2005թ., 32-40 էջ
Some tips on how to make presentation and its delivery
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 48 - 58 էջ
|