Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սիլվա Մարտինի Սուքիասյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն գիտական աստիճան և կոչումներ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (խոսակցական)

The Specificity of Methodological Approaches to L2 Teaching
2008 | Հոդված/Article
FLSP N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ, 60-69 էջ