Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սուսաննա Գուրգենի Միրիմանյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1972 - 1977 թթ. Վ.Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ, անգլիական-ռուսական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1998 թ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի լաբորատորիայի վարիչ
1984 - 1996 թթ. Երևանի թիվ 35 միջնակարգ դպրոցի անգլերեն լեզվի դասատու
1980 - 1984 թթ. յուղմեքենաների պետական կոմիտեի գլխավոր ինժեներ (թարգմանիչ)
1977 - 1979 թթ. Չարենցավանի թիվ 6 ուսումնարանի անգլերենի և ռուսերենի դասատու

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն

Բուհերի ուսուցման գործընթացում ժամանակակից մեթոդների կիրառման արդյունավետության բարձրացման ուղիները
2020 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 9 (18), p. 103-110
Ուսանողների Ուսուցման Գործընթացի Թեստավորման Մեթոդներ
2019 | Հոդված/Article
Foreign Languages For Special Purposes, 2019, 7(16), 8-18 էջ
Step up to social work
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ
Ecolology Environmental profile of Armenia
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «ՎՄՎ - պրինտ» հրատարակչություն, 2012 թ., 125 էջ
Teaching Vocabulary
2009 | Հոդված/Article
FLSP N8,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009թ., 134-146 էջ
Ecology for Students of Bachelor’s Degree
2007 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
Ecology for Students of Bachelor’s Degree
2007 | Հոդված/Article
Դասագիրք, Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
Ecology for students
2007 | Գիրք/Book
Երևան, <<Ասողիկ>> հրատարակչություն, 2007, 214 էջ
Using Idioms in Teaching English as a Second Language
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 72-81 էջ
What is Learner Autonomy and How Can It Be Fostered?
2003 | Հոդված/Article
FLSP N3,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003թ., 26-33 էջ
Using Idioms in Teaching English as a Second Language
2003 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 72-81 էջ
What is Learner Autonomy and How Can It Be Fostered?
2003 | Հոդված/Article
FLSP N3,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2003թ., 26-33 էջ
Newspapers and Magazines in Teaching English to Adults
2001 | Հոդված/Article
FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 53-66 էջ
Пути реализации коммуникативного подхода студентов к развитию умений, знаний и навыков иноязычной речи
2001 | Հոդված/Article
Армяно-Русский Славянский Университет, Ереван, 2001