Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սյուզաննա Աշոտի Գրիգորյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2014 թ․ ասպիրանտուրա – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի բաժին
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ: Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության մագիստրոս
Մագիստրոսական ատենախոսություն` «Երկրագիտությունը և միջմշակութային հաղորդակցման արտացոլումը ժամանակակից դպրոցական դասագրքերում»
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ: Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2013 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) պետական համալսարան, օտար լեզուներ ամբիոնի բիզնես անգլերեն, իրավաբանական անգլերեն, համակարգչային անգլերեն և ընդհանուր անգլերեն լեզվի դասախոս
2009 - 2011 թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարան, օտար լեզուներ ամբիոնի բիզնես անգլերեն, իրավաբանական անգլերեն և ընդհանուր անգլերեն լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, բանավոր, գրավոր խոսք)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերեն լեզու, միջմշակութային հաղորդակցության հիմնահարցեր, գործարար անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանողական խորհրդի անդամ

Հասարակական գործունեություն
2013 թ․ Եվրոպական Երիտասարդական Պառլամենտի անդամ

Հավաստագրեր
2013 թ. IELTS միջազգային ակադեմիական քննության մասնակցության հավաստագիր (C2)

Վերապատրաստում
2012 թ. իրավաբանական անգլերենի վեցամսյա վերապատրաստման դասընթացի մասնակցության հավաստագիր` շնորհված ամերիկյան իրավաբանական ասոցիացիայի կողմից

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Տասներեքերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2018
Տասներկուերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2017
Հայաստանի Հանրապետության սոցյալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները, Եվրասիա միջազգային համալսարան, Երևան, 2013
Յոթերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2012
Վեցերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, Երևան, 2011
Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ, Երևան, ԵՊՀ, 2009

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն

Գործարար հաղորդակցության էությունը
2018 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2018, Տարեգիրք, էջ 108-113
|
Գործարար դիսկուրսը որպես գերատեսչական դիսկուրսի տարատեսակ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 39-54
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Գերատեսչական դիսկուրսը որպես հաղորդակցության տեսակ
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երև․, 2016, էջ 67-78
Միջմշակութային հաղորդակցման առանձահատկությունները բիզնես ոլորտում
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, Ереван, 2015, стр. 279-285
Լեզու, մշակույթ, ազգային խառնվածք
2014 | Հոդված/Article
Ութերորդ տարեկան գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երև․, 2014, Մաս 2, էջ 270-275
Influence of the internet on language
2013 | Հոդված/Article
Յոթերորդ տարեկան գիտաժողով, ՀՌՀ, Երև․, 2013, Մաս 2, էջ 107-111
Comparison between Armenian and American Lingo Cultures
2012 | Հոդված/Article
Шестая годичная научная конференция, Сборник научных статей, N 2, Ереван, 2012, стр. 401-406
|
The Importance of Cultural Materials in Foreign Language Teaching Textbooks
2009 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, N 10, 2009, էջ.218-222
|
Teacher-Learner Interaction in Foreign Language Teaching-Learning Process
2009 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, N 10, 2009, էջ 212-217
|