Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Թագուհի Մովսեսի Բլբուլյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
2000 - 2009 թթ. դոկտորանտուրա Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
2002 - 2003 թթ. ֆրանսիական կառավարության թոշակ` Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանի դոկտորանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
2017-ից առ այսօր Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային համալսարանական կազմակերպության կողմից հիմնված «Ակադեմիական նվաճումների կենտրոնի (CRU)» պատասխանատու
1994-ից առ այսօր ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010-ից առ այսօր ԵՊՀ–ի և Մոնպելյե ՊոլՎալերի համալսարանի Միջհամալսարանական կապերի համակարգող
2017թ. մարտ Դասախոսական շարժունություն, Էքս Մարսել համալսարան, Ֆրանսիա, Էրասմուս ծրագրի շրջանակներում
2017թ մայիս Դասախոսական շարժունություն, Մոնպելյեի Պոլ Վալերի, համալսարան, Ֆրանսիա Էրասմուս ծրագրի շրջանակներում
2007թ. մայիս-հունիս Հրավիրված դասախոս Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում
1999-2009 թթ. Վերապատրաստումներ Մոնպելյեի ՊոլՎալերի համալսարանում
1991-1994 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, գլխավոր մատենագետ
1984-1991 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, խմբագիր

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Գեղարվեստական հաղորդակցության առանձնահատկությունները թաքնաբանական բնույթի բանաստեղծական տեքստերում
2021 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N1, 2021, էջ 3-13
Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123
|
Թագուհի Բլբուլյան , Լ.Կարապետյան
Ֆրանսերենի՝ որպես օտար լեզվի բանավոր ուսուցման ժամանակակից մոտեցումները
2016 | Հոդված/Article
Ֆրանսիական բանասիրություն արդի խնդիրները, էջ՝ 21-33, Լուսակն հրատ., Երևան, 2016
«Cours pratique de phonétique française»
2016 | Գիրք/Book
(Ֆրանսերենի հնչյունաբանության գործնական դասընթաց ԲՈՒՀ –ի ուսանողների համար) 186 էջ, Զանգակ հրատ., Երևան 2016
“Իմաստաստեղծման սուբյեկտիվ բնույթը և նշանագիտական բաղադրիչները“
2016 | Թեզիս/Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության ներքո, գիտաժողովի, Էջ 13, ԵՊՀ, Երևան, 2016
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Հերմետիկ բնույթի բանաստեղծության թարգմանության հետ առնչվող մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2010 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:8, ԵՊՀ, Երևան
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին (1)
2010 | Թեզիս/Thesis
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010
«Entraînons-nous» (Textes réunis pour l’examen oral de français)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ, 2010
Guide de pronociation 5000 termes ( à l’usage des étudiants francophones)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010
«Entraînons-nous » (Textes réunis pour l’examen oral de français)
2010 | Գիրք/Book
Coauteurs Erévan, 2010
Արտասանական ուղեցույց, օժանդակ ձեռնարկ ԲՈՒՀ-ի ուսանողների և ֆրանսերեն ուսումնասիրողների համար
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, 2010
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող-փոխազդեցության գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2010 | Թեզիս/Thesis
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
Ֆրանսերենի 10 թեստ
2008 | Գիրք/Book
Անտարես հրատ., 2008
La production de sens dans le poème. D’après M. Riffaterre, in Revue de Philologie romane
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:5, Երևան, 2007
Les jubilations verbales de R. Desnos dans ses trois recueils
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2006
La palette de Robert Desnos. L’opposition oxymorique du blanc et du noir dans ses recueils de poèmes de 1930-1945 in Revue de Philologie romane
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2004
Սյուրռեալիստական բանաստեղծական արվեստի վերլուծության փորձ
2004 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:2, Երևան, 2004
Ռ. Դեսնոսի հնչյունային բանաստեղծության մեջ կիրառված արտահայտչամիջոցների վերլուծություն
2002 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ, գիտաժողովի նյութերը, ԵՊՀ, Երևան 9-11 հոկտեմբեր 2002