Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Տաթևիկ Կարապետի Քալաեջյան

Դասախոս | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2006 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի, Անգլերեն լեզվի ծրագրերի բաժին Անգլերենի դասավանդումը որպես օտար լեզու
2004 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանականբանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ` անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)

Աշխատանքային փորձ
Դասախոս Երևանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնում (2007 թ-ից մինչ այսօր)

Պրակտիկա
Հայաստանի ամերիկայն համալսարանի անգլերեն լեզվի փորձնական դասընթացներում որպես դասախոս (մարտ 2006 թ. - մայիս 2006 թ.)
ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարությունում որպես թարգմանիչ (2004 թ.-ի մարտին)

Սերտիֆիկատներ և պարգևներ
Մասնակցության սերտիֆիկատ Հայաստանի համազգային ուսանողների էսսե գրելու մրցակցությունում (2002 թ.)
Պարգև ակադեմիական գերազանցության համար Մոսկվայի Անգլո-ամերիկյան դպրոցի կողմից (1997 - 1998 թթ.)

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ), գերմաներեն (շատ լավ), ֆրանսերեն (բավարար)

Համակարգչային գիտելիքներ
Windows, MS office, Power Point, Excel

Analysis of the armenian translation of J.K. Rowling’s “Harry Potter and the philosopher’s stone” according to the translation procedures by J. P. Vinay and J. Darbelnet
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ : 2016թ․, 27, 275-288 էջ, Հայաստան
|
English for Translators (part 3)
2010 | Գիրք/Book
Manual, Եր., 2010, 276 էջ
Հայերեն-Անգլերեն գրպանի բառարան
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հրատ., Երևան, 2009թ., 336 էջ
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն բառարան (շուրջ 40 000 բառ և արտահայտություն) -
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, Արեգ հարտ., Երևան, 2009
Հայերեն-անգլերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Անգլերեն-հայերեն (22000 բառ)
2009 | Գիրք/Book
Բառարան, «Արեգ» , Երևան, 2009
Translating Harry Potter
2009 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 19, էջ 299-304, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան,
2009
Women Characters in Shakespeare’s Twelfth Night
2008 | Հոդված/Article
ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 17-18, էջ 224-233, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան,
2007-2008
Հրաչյա Միրզոյանի`Նարինջ Աստղիկի զրույցը Հեղինեի հետ
2006 | Հոդված/Article
Թարգմանություն հայերենից անգլերեն, Աստղիկ ՙԱստղիկ՚ գիտական հոդվածների ժողովածու, N 16, էջ 34-64, Սահակ Պարթև հրատ., Երևան, 2006