Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Վարդուհի Սուրենի Ղումաշյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011- Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2005-2010- Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2000-2002- ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Մագիստրոսի աստիճան/
1996-2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Բակալավրի աստիճան/

Մասնագիտական գործունեություն
2011- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2004- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002- 2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Methodological Insights
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 140 էջ
Language characteristics of the internet language
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2016, 1(38), 390 - 400 էջ
|
Թարգմանությունն իբրև լեզվական ինքնության արտացոլում
2009 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2009, Էջ 235-239
Աստվածաշնչյան պատկերները Բայրոնի պոեզիայում (հայերեն թարգմանությամբ)
2008 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 263-273
Նկատառումներ Բայրոնի հայերեն թարգմանությունների վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
Աստղիկ 19,Երևան, «ՍահակՊարթև», 2008, Էջ 255-263
On Some Problems of Terminology and Its Role in the Language of Science
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies1(3), Yerevan, Lusakn Publishers, 2008, pp. 65-69
Taboos and Their Use in Language
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (3), Երևան, ԵՊՀհրատ., 2002, pp. 59-69
The Art of Advertising
2001 | Հոդված/Article
Ռոմանագերմանական բանասիրություն և օտար լեզուների դասավանդում, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, pp. 40-42
The Renaissance of Spiritual Life in Artsakh
2001 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, «Ամարաս» հրատ.,համահեղինակ