Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Համլետի Վարդապետյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի բաժին (բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորում)

Գիտական աստիճան
2006 թ-ին ՚Անգլերեն գործարար նամակագրության լեզվաոճական առանձնահատկություններըՙ, բանասիրական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2015 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ից Դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ ԲՈՀ-ի դիպլոմ
2007 թ-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2007 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի N2 ամբիոնի դասախոս
1993 թ-ին ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր անգլերեն, գործավարություն անգլերեն լեզվով, քաղաքական անգլերեն, ակադեմիական գրագրություն

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Լեզվաոճաբանություն, գործարար հաղորդակցության և նամակագրության լեզվաոճական ուսումնասիրություն, գործարար բառապաշարի լեզվական վերլուծություն

Որակավորման բարձրացման դասընթացներ
2017 թ-ին Ազգային աշխարհագրական ուսումնասիրության, Գրափունջ ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2016 թ-ին ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիրն ավարտելու վկայական
2016 թ-ին Փիրսոն հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2014 թ-ին Անգլերենի փորձառության միջազգային թեստ, փորձառության բարձր մակարդակը հավաստող վկայական
2012 թ-ին Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2011 թ-ին Բրիտանական խորհրդի գործարար անգլերենի սեմինարի վկայական, Երևան
2011 թ-ին Քեմբրիջ համալսարանի հրատարակության, Մանմար ՍՊԸ-ի որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, Երևան
2008 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
2007 թ-ին Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացի հավաստագիր, ԵՊՀ
2007 թ-ին Օքսֆորդ համալսարանի հրատարակության դասընթացի վկայական, կազմակերպող` Օքսֆորդ դասավանդման ակադեմիա, Երևան
2003 թ-ին Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական, ԵՊՀ
1998 թ-ին Կիրառական Բիոտեխնոլոգիայի ինստիտուտի համակարգչային օպերատորական դասընթացների վկայականներ, առաջին, երկրորդ մակարդակ
1995-1996 թթ. Ֆրանսերենի Ուսուցանման Կենտրոնի վկայագրություն, երկրորդ, երրորդ մակարդակ

Կոնֆերանսների մասնակցություն
2014 թ-ին Զեկուցում. ՚Խմբային աշխատանքի կազմակերպումը գործավարություն օտար լեզվով առարկայի դասաժամինՙ, Ինքնուրույն ուսուցման խթանումը միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, կազմակերպող` ԱՄՆ դեսպանատուն, ԵՊՀ և ԱՈՒՀԱ, զեկուցման վկայագիր
1999 թ-ին Զեկուցում. ՚Անգլերեն գործնական նամակագրության ուսուցումը տնտեսագիտության ֆակուլտետումՙ, ԵՊՀ-ի 80-ամյակին նվիրված Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար գիտամեթոդական կոնֆերանս, ԵՊՀ
1997 թ-ին Զեկուցում. ՚Տնտեսագիտական խոսքային կարողությունների զարգացումը անգլերեն լեզվումՙ, Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ), գերմաներեն (բավարար)

Հեռավար եղանակով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը
2021 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2021, 1(30), էջ 164-172
«Նոր Հայաստանի» կերպարը միջազգային մամուլում (ըստ իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունների)
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 1(26), էջ 117-127
Անգլերեն հայտագիր դիվանագիտական փաստաթղթի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 186-193
|
Building ESP Listening Skills: Political Leadership
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
Անգլերեն ագրեման և հավատարմագիր դիվանագիտական փաստաթղթերի իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1/22, 150-156 էջ, Հայաստան
Ոճական հատկանիշների ոճատարբերակիչ դերն անգլերեն գործարար նամակներում
2015 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N18, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2015, էջ 99 - 107
|
Անգլերեն գործարար նամակների բառապաշարի ուսուցումը վարժությունների միջոցով
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 128 - 136
|
Անգլերեն գործարար նամակագրության շարակարգային առանձնահատկություները
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 137 - 142
Անգլերեն գործարար նամակագրության իմաստային առանձնահատկությունները բառային մակարդակում
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N14, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 175 - 180
|
Basics of Business Letter Writing in English
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan State University Press, 2012
Պատվերի կատարման և մերժման անգլերեն գործարար նամակների իմաստակառուցվածքային առանձնահատկությունները
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 143-152
Անգլերեն գործարար նամակների գործաբանական առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N10, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 169-177
Հարցի կարգավորման անգլերեն գործարար նամակների լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N3, Կրթության ազգային ինստիտուտ, 2009, էջ 31-40
Անգլերեն գործարար նամակների իմաստաբովանդակային կառույցները
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 107-117
Համոզում (դրդում) արտահայտող անգլերեն գործարար նամակների լեզվական առանձնահատկությունները
2006 | Գիրք/Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 68-76
Ոճական հնարքներն անգլերեն գործարար նամակներում
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 123-129
Անգլերեն առաջարկի և վաճառքի նամակների իմաստակառուցվածքային հատկությունների համեմատական բնութագիրը
2004 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, էջ 117-122
Մերժում արտահայտող անգլերեն գործարար նամակների կառուցվածքային ու ոճական առանձնահատկությունները
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 174-181
Անգլերեն գործնական նամակագրության առանձնահատկությունները
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ N 11, Հոդվածաշար, «Սահակ Պարթև», 2001, էջ 369-381
Անգլերեն գործնական նամակագրության ուսուցումը տնտեսագիտության ֆակուլտետում
1999 | Հոդված/Article
Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ-ի 80-ամյակին. Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1999, էջ 18-20
Անգլերենի տնտեսագիտական բառապաշարի ուսուցման առանձնահատկությունները
1998 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, (գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1998, էջ 57-63
Տնտեսագիտական խոսքային կարողությունների զարգացումը անգլերեն լեզվում
1997 | Հոդված/Article
Գիտաժողով. Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում, Երևան, 1997, 59-60
Շարահյուսական արտահայտչամիջոցները Ֆիցջերալդի վեպերում
1995 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, (գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1995, էջ 135-143