Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Ռուբենի Ազիզբեկյան

Դոցենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2021 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2017 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն «Իսպանական հրաշապատում հեքիաթի ոճապատկերային համակարգը» թեմայով:
2011 - 2017 թթ. Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն:
2008 - 2010 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա):
2004 - 2008 թթ. Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ):

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2010 թ-ին ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2017 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2021թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Համակարգչային հմտություններ
MS Word, Excel, Access, Internet

Լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), ռուսերեն(գերազանց), անգլերեն (ազատ):

Հեքիաթի Ժանրակազմիչ Առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2020, 1(658), 275-285 էջ
Հեքիաթի դերը օտար լեզուների դասավանդման մեջ
2020 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար», 2020, թիվ 9 (18), էջ 20-33
Իսպանական Հրաշապատում Հեքիաթներում Համեմատությունների Փոխակերպման Որոշ Սկզբունքների Շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 21-32 էջ
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 3, էջ 199-211
|
Համեմատությունը իսպանական հրաշապատում հեքիաթի գեղարվեստական համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 3/21, 24-36 էջ, Հայաստան
|
El papel de la pizarra digital en la enseñanza de la lenguas extranjeras
2016 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2016թ․, 1-2/60-61, 265-271 էջ, Հայաստան
|
Կրկնության տեսակները և դրանց ոճական գործառույթները իսպանական հրաշապատում հեքիաթում
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3/648, 182-189 էջ, Հայաստան
|
Չափազանցության գործածության մի քանի առանձնահատկություններ իսպանական հրաշապատում հեքիաթներում
2014 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 41 - 50
|