Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Զարուհի Վիգենի Ոսկանյան

Ասիստենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական կոչումներ և աստիճաններ
1985-1995 թթ. «Կամոյի» անվան N 76 միջնակարգ ռուսական դպրոց:
1995-1999թթ. «Երևանի պետական համալսարան», Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն, բակալավրի աստիճան :
1999-2001թթ. «Երևանի պետական համալսարան» Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ֆրանսերեն լեզու, մագիստրոսի աստիճան :
2001թ. «Università per stranieri di Perugia (Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան), իտալերեն լեզվի և գրականության դասընթացներ (2 ամիս, C1 մակարդակ) :
2005թ. « Università degli studi di Catania (Կատանիայի պետական համալսարան), իտալերեն լեզվի դասընթաց (2 ամիս, C2 մակարդակ) :
2007թ. «Università per stranieri di Perugia», իտալերեն լեզվի և գրականության դասընթացներ (1 ամիս, C2 մակարդակ) :

Վերապատրաստումներ
2008թ. «Università per Stranieri di Perugia», դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց (1 ամիս) :
2010թ. «Università per Stranieri di Perugia», դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց (1 ամիս) :
2013թ. «Università per Stranieri di Perugia», դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց (1 ամիս) :
2012թ. «Università per Stranieri di Siena», CILS` իտալերենի որակավորման քննության դասընթաց:
2012-2015թթ« «Երևանի պետական համալսարան» դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ`
●Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում (A1-A2),
●Համակարգչային գրագիտություն (Word, Exel, Power Point),
●Դասավանդման ուսումնառություն և գնահատման ժամ. մեթոդներ,
●Մանկավարժական հոգեբանություն,
●Խոսքի մշակույթ:
2016-2021 թթ« «Երևանի պետական համալսարան» դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ`
●Անգլերենն ակադեմիական միջավայրում (B1-B2),
●Համակարգչային գրագիտություն (Մեծածավալ տվյալների մշակում, Ամպային տեխնոլոգիաներ),
●Լեզուների ուսումնասիրության արդի խնդիրները,
●Առցանց ուսուցման տեխնոլոգիաներ,
●Առողջապահության հիմունքներ,
●«Università per Stranieri di Siena», դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց (1 ամիս) :
●Արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ,
●Կորպուսային լեզվաբանություն,
●Մեծածավալ տվյալների մշակում,
●Տեսանյութերը որպես դասավանդման գործիք
●Համագործակցության ակտիվ ուսուցման լսարան :
●«Università per Stranieri di Perugia», corso on line di aggiornamento per docenti di italiano L2/LS per l’Università statale di Yerevan, (10 ore).

Աշխատանքային փորձ
1999-2003թթ. «Կապան-Էնեղժի» ՓԲԸ, ֆրանսերենի թարգմանիչ:
2002-2005թթ. «Երևանի ոսկերչական գործարան» իտալերենի թարգմանիչ:
2004-2005 թթ. «Տուրիզմի հայկական ինստիտուտ», իտալերենի դասախոս:
2005 թ. մինչ օրս «Երևանի պետական համալսարան», իտալերենի դասախոս:
2007-2009 թթ ««Մխիթարյան միաբանության կրթահամալիր», իտալերենի դասատու:
2012թ. մինչ օրս CILS իտալերենի որակավորման քննությունների համակարգող:

Այլ գործունեություն
2017թ. Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանի իտալերենի առարկայական ծրագրի մշակում:

Լեզուների իմացություն
Իտալերեն (C1-C2), ֆրանսերեն, ռուսերեն, անգլերեն (B1)

Համակարգչային հմտություն
Word, Exel, Power Point, Big data, Icloud, Case.

Էլ. փոստ
zaruhivoskanyan@ysu.am

“Основные аспекты преподавания итальянского языка в Армении’’
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире выпуск 4(72) часть 8 апрель 2021 г.
The Main Aspects of Teaching of the Italian Language in Armenia
2021 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. Сборник трудов международной научной конференции, 2021, Выпуск 4 (72), часть 8, c. 89-92
Ալբերտո Մորավիյաի «Չոչարա» Վեպի Հայերեն Եվ Ռուսերեն Թարգմանությունների Բառային Միավորների Համապատասխանությունը Գրական Նորմային
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 3(41), 10-16 էջ
«Նորակազմությունները Ա.Մորավիայի «Չոչարա» և «Արհամարհանք» վեպերի հայերեն թարգմանություններում»
2016 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» Հայ-Ռուսական միջազգային համալսարան, էջ 257-261, Վանաձոր, 2016/ 2 (45)
«Առածների և ասացվածքների թարգմանության մի քանի խնդիրներ Ա.Մորավիայի «Չոչարա» վեպի հայերեն և ռուսերեն թարգմանություններում»
2015 | Հոդված/Article
Iscience, Актуальные научные исследования в современном мире, выпуск 5(13), стр.78-83
Che bello imparare l’italiano
2012 | Գիրք/Book
իտալերենի դասագիրք, (A1-A2), Երևան
«Դարձվածային միավորների օգտագործման մի քանի առանձնահատկություն Ա. Մորավիայի «Չոչարա» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Երևան, Խ. Աբովյանի ՀՊՄՀ, Հայագիտական հանդես, էջ 29-39
«Ժողովրդախոսակցական բառերը Ա. Մորավիայի «Չոչարա» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ»
2012 | Հոդված/Article
Երևան, ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոն, Լեզուն և Գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, էջ 211-217
«Իտալերենի բայի անցյալ անկատար ժամանակի դրսևորումը հայերենում (Ա. Մորավիայի «Արհամարհանք» վեպի թարգմանության հիման վրա)
2012 | Հոդված/Article
Երևան, Կանթեղ, էջ 42-47
Իտալերեն լեզվի շաղկապների դասակարգման և սահմանման յուրահատկությունները
2010 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», 2010, ԵՊՀ հրատարակչություն
Introduzione alla Filologia Romanza
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք, «Ռոմանական բանասիրության ներածություն» դասագիրք, (մենագրություն), 2010 «Ասողիկ» հրատարակչություն
Հայերենի կապերի դասակարգման որոշ յուրահատկություններ
2009 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, ԵՊՀ հրատարակչություն
Հայերենի շաղկապների դասակարգումը
2009 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2009 Հոդված, (մենագրություն) ԵՊՀ հրատարակչություն
Զ. Ոսկանյան , Գ. Հովակիմյան, Մ. Վասիլյան, Ա. Մալխասյան, Ա. Հովհաննիսյան
Իտալերեն-հայերեն համառոտ բառարան
2001 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001