Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ժենիկ Ավետիսի Շմավոնյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1964 - 1969 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ (ֆրանսերեն լեզու և գրականություն)

Վերապատրաստման դասընթացներ
1992 թ. Ֆրանսիա, Մոնպելիեի համալսարան
2000. 2005, 2010 թթ. Երևանի պետ. համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
1969 - 1979 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, (լաբորանտ, ժամավճարով դասախոս)
1979 թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, դասախոս (ֆրանսերեն լեզու)

Օտար լեզուներ
ֆրանսերեն և ռուսերեն (ազատ)
իտալերեն (բառարանով)

Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008