Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Пособие по лабораторным работам (арм.)
1971 | Գիրք/Book
Учебно-методическое пособие, ЕрПИ, 1971, 32 с.
Արարատյան դաշտի խաղողագործությունը և նրա զարգացման հեռանկարները
1970 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», ԵՊՀ, 1970, N 2 (12), 3 էջ
Тектоническая карта Арм ССР
1968 | Գիրք/Book
Изд. "Митк", 1968, 75 стр.
Палеоген Севано-Ширакского синклинория
1966 | Գիրք/Book
Изд. «Митк», 1966, 180 ст.
 
Կոնտակտներ
Դեկան` երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ Մարատ Գրիգորյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-04-31

(ներքին 34-31, 38-75),
geo@ysu.am